fbpx

En stemme for de unge

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt kaller Silje Opseths engasjement for en alkoholfri idrett for modig, og berømmer henne for å være en stemme for alle unge som opplever at de ikke blir hørt i debatten rundt idretten.

IUAs verdiambassadør Silje Opseth har selv opplevd hvordan voksnes alkoholbruk har gått på bekostning av unges treningssamlinger og konkurranser. Foto: Skjermdump fra NRK1.

 

I et intervju med NRK 4. januar i år, forteller skihopper Silje Opseth om egne, negative erfaringer med andres bruk av alkohol i idretten. Allerede som 14-åring reagerte hun på at trenere og foreldre drakk alkohol på samlinger og konkurransehelger med idrettslaget, og som elitehopper opplever hun det som ubehagelig når fulle publikummere henger over gjerdet og prøver å ta tak i henne.

Verdiambassadøren for Idrett uten alkohol har med utspillene sine i intervjuet og på Dagsnytt 18 kanskje fått ballen til å rulle. I kjølvannet av intervjuet har IUA mottatt en verdiambassadørsøknad fra en av serievinner Bodø/Glimts elitespillere. KrFs kommunikasjonssjef ønsker å bruke Silje i en SOME-kampanje, og NRKs journalist Synne Sofie Christiansen vil følge opp saken videre etter at IUAs prosjektleder fortalte henne om toppidrettens vegring mot å ta skikkelig tak i problemet.

Fortsatt et stykke å gå

Generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg, skriver til NRK at NIFs råd er at det ikke skal serveres alkohol i forbindelse med konkurranser, og at barn og unge skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.

Likevel serveres det alkohol i forbindelse med konkurranser, og seinest i desember 2017 delte undertegnede internat på Mesnali leirsted med en skiskytterklubb som ikke helt hadde skjønt poenget. Der var kjøleskapet fullt av alkohol, foreldrene gikk rundt blant de 7 til 13 år gamle barna og drakk øl, og til frokost møtte barna en kjøkkenbenk med tomme ølbokser og vinflasker. I forkant av treningssamlingen hadde klubbledelsen i en e-post til støtteapparatet informert om at dette for dem nye leirstedet ikke hadde skjenkebevilling, så alle måtte ta med drikke selv.

I etterkant tok et av klubbmedlemmene – en engasjert idrettsfar og IUA-ambassadør – tak i dette, og klubben fra Østlandet har nå fått gode retningslinjer på plass.

Mange andre klubber og idrettslag har også fått mer bevissthet rundt temaet, men fortsatt er det nok flere idrettsmiljø som ikke har klare og vedtatte regler om bruk av alkohol i idrettssammenheng. Og ikke alle har IUA-ambassadører i sin midte som kan gjøre dem oppmerksomme på mangelen på retningslinjer.

Er ledelsen modig nok?

At barne- og ungdomsidretten skal være 100 % alkoholfri, er en selvfølge som de aller fleste kan si seg enige i. Problemet er at det blir for lett å gjemme seg bak uangripelige formuleringer som “alle barn skal møte en trygg og alkoholfri idrett”. Det sitter mye lenger inne å rette oppmerksomheten mot toppidretten. Det er en kjensgjerning at det i enkelte toppidrettsmiljø festes nokså hardt ved sesongslutt, og langrennsløpernes NM – del 3 blir ofte beskrevet som en ren russefest. Selv oppgir Silje Opseth hoppmiljøet som ett av de “våteste”, og vi vet at i noen toppidrettsmiljø er det heller ikke så nøye med hvilken side av sesongen man er på.

IUA mener at NIF og Olympiatoppen må tørre å etablere tydelige retningslinjer for utøvere, ledere, trenere og annet støtteapparat i toppidretten. Og retningslinjene må følges opp med jevnlig, grundig og faktabasert undervisning om hvordan alkohol påvirker trening, prestasjon, restitusjon og idrettsmiljø. Ikke minst må utøverne bli drillet på at valget de tok om å bli toppidrettsutøvere i realiteten var et valg om å være et forbilde for andre.

Retningslinjer alene er ikke nok, verken i bredde- eller toppidretten. De involverte må forstå hvorfor retningslinjene er der, hvorfor det er så viktig at idretten holdes alkoholfri. Kommer grunnholdningen på plass, tror vi også det blir lettere å møte utfordringene som kommer etter karriereslutt – når seiersrusen er over og kroppens naturlige dopaminproduksjon avtar som følge av mindre trening og konkurranser. 

Et konkret og viktig steg i riktig retning, vil være at ledere, trenere og støtteapparat ikke ser på vinterens ski-VM eller sommerens OL som en god anledning til å feste på idrettens regning.

Comments are closed