fbpx

Eldrekonferansen “NY LIVSFASE – NYE VANER?”

5. mars arrangerer DNT – Edru Livsstil konferansen “NY LIVSFASE – NYE VANER?”  i samarbeide med Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende arbeid.

Kurset handler om å øke kunnskap om eldres alkoholbruk og pårørenderollen, samt belyse temaer som livskvalitet for eldre, demens og rus i et pårørende-perspektiv, eldre, ensomhet og alkohol m.m.

Sted: Akershus Universitetssykehus i Oslo
Tid: 5. mars kl. 09:00 – 15:40

Målgruppen er alle som ønsker kunnskap om eldres alkoholbruk og pårørenderollen, de som har brukererfaring og veilederkompetanse.

Mål for kurset er kompetanseheving, veilederkompetanse samt videreformidle brukererfaring og understøtte pårørende.

Pris: Kr 400 som inkluderer lunsj/pausemat.

Påmeldingsfrist: 01.03.19.
Påmelding: kompetansebroen

 

Pris: Kr 400 (inkluderer lunsj/pausemat) betales ved påmelding. Bindende påmelding.

Ved spørsmål, ta kontakt med Else Karin Kogstad:
E-post: Else.Karin.Rong.Kogstad@ahus.no / Telefon: 905 29 611.