fbpx

Eldredagen

I dag er den internasjonale eldredagen!

Eldre er en stor ressurs i samfunnet vårt, men dessverre så føler altfor mange eldre seg ensomme. Derfor mener vi at vi trenger enda flere gode og inkluderende treffpunkt, der mennesker kan møtes på tvers av generasjonene.

DNT – Edru Livsstil jobber aktivt for å tilby gode rusfrie møteplasser ulike steder i Norge, og for økt oppmerksomhet rundt alkoholrelaterte utfordringer. Gjennom eldreprosjektet «Eldre, alkohol og ensomhet», har vi siden 2017, samarbeidet med utdanningsinstitusjoner, helsesektoren og frivillige organisasjoner om å formidle kunnskap om helse og rus blant eldre.

Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til mer kunnskap om helserisikoen knyttet til alkoholbruk i alderdommen, slik at eldre kan ta informerte valg.

Gratulerer så mye til alle seniorer i dag! Dere er gull verdt – og fortjener å bli verdsatt – og tatt godt vare på når dere trenger det