fbpx

Eldre og bruk av rusmidler – kan eldre «forebygges»?

Utviklingstrekkene ved eldres bruk av alkohol er at personer over 50 år drikker mer enn tidligere. Videre har kvinner over 50 økt sin drikking betraktelig. Vi ser også at bruk av ulike typer medikamenter øker dramatisk dess eldre man blir, samtidig som vi vet at de fleste medikamenter er uheldig i kombinasjon med alkohol. Andre utfordringer med kombinasjonen eldre og alkohol, er at alkohol også kunne gå ut over balansen og øke risikoen for fall og skader, særlig for eldre mennesker.

Mange eldre ser på alkohol som godt for helsen, og få er klar over hvilke helsemessige plager de kan pådra seg ved bruk av alkohol.

Det har også vært lite fokus på at eldre har pårørende som blir berørt av at problematisk rusmiddelbruk. Både partnere, barn og barnebarn kan bli sterkt berørt. Mange har avmaktsfølelser i forhold til den som drikker. Det kan dreie seg om bekymring for hva som kan skje med den eldre i form av fall, brann, sykdommer m.m. Familiemedlemmer kan bli bedt om å kjøpe inn alkohol og synes det er vanskelig å si nei. De kan oppleve flauhet i selskaper når den eldre som drikker blir for full, og for barn kan det være problematisk å ta med barnebarna på besøk.

 

Les hele artikkelen her!

No Comments Yet

Leave a Reply