fbpx

Eldre kvinner drikker mer alkohol

Eldre norske kvinners økende alkoholkonsum gir grunn til bekymring. De drikker oftere på hverdagene enn før, og særlig har vinforbruket økt.

istock_000003250084xsmall

Alkoholkonsumet har økt for alle fra 40 år over en femårsperiode, men det er kvinner som har den største relative økningen, ifølge tall fra NorLag. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at eldre kvinner drikker like mye som menn. Menns alkoholkonsum totalt sett er høyere enn kvinners, men tatt i betraktning kvinners lavere toleransegrense, er det like mange kvinner som har et «bekymringsfullt» høyt alkoholforbruk. Fra HUNT2 (1995-97) til HUNT3 (2006-08) vises det også at andel avholdende har sunket.

I aldersgruppen 50-59 drikker 12,1 % av kvinnene en halv flaske vin eller tilsvarende minst 2 – 3 ganger i uken. Dette er fire ganger så mye som blant 30-39 år gamle kvinner.

Kvinner bruker mest medikamenter

Kvinner bruker dessuten mer medikamenter for å sove, samt angstdempende medisiner, såkalte Benzodiazepiner, et virkestoff som kan forsterke avhengighetsproblematikk sammen med alkohol. HUNT-data viser at for de over 1700 deltagerne over 60 år, var det 13 % av mennene og 27 % av kvinnene som var kroniske brukere av slike medisiner.

 

Bruk av alkohol og medikamenter blant eldre over 60 år i Norge. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2012.
Kilde: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2012.

En utfordring for framtidens helse- og omsorgstjenester

Selv om de færreste vil utvikle alkoholproblemer, vil økt alkoholforbruk blant eldre trolig føre til en økning i antall alkoholrelaterte skader, noe som kan bli en utfordring for framtidens helse- og omsorgstjenester.

Terje Knutheim, psykolog ved Kompetansesenteret for rus ved Borgestadklinikken, sier til Forskning.no at leger bør spørre pasienter om deres forhold til alkohol, noe de sjelden gjør i dag. Han mener at ved å gi saklig informasjon om alkoholens virkninger samt hvordan alkohol virker sammen med ulike medikamenter, vil man tidligere kunne stoppe utvikling av helseplager.

Les også: Alkoholbruken blant eldre stiger

Kilder
Regjeringen.no
NTNU.no
Forskning.no
HUNT2
HUNT3

 

Comments are closed