fbpx

DNT-nytt nr 3/2008

DNT-NYTT nr 2/2008

red. Mari-Marthe Apenæs –01.04.08- 14.04.08

Saker fra www.avhold.no:


Ope møte med Torbjørn "Biri" Løkken i Hemsedal!

Buskerud DNT og prosjektet Idrett utan alkohol arrangerer ope møte laurdag 26. april på Helselagsstugu i Hemsedal. Biriekspressen Torbjørn ”Biri” Løkken held foredrag om livet sitt. Historia om korleis ein verdsmeister vart rusmisbrukar. Og vegen attende til livet. Han seier til Menneskevennen som kjem i posten denne uka, at det er litt av ein veg å gå, frå å få gullmedalje rundt halsen, bli hylla av ein heil nasjon og skiverd, til å sitje der med sprøyta i armen.

 

Norsk narkotikapolitikk – er den feilslått?

I løpet av de siste ukene har nyhetsbildet vært preget av avdekkingen av nye cannabisplantasjer, tragiske livshistorier som omhandler problematisk bruk av rusmidler og medisinske eksperter som tror de har løsningen på russpørmålet.

Dette bekymrer Ungdom Mot Narkotika UMN fordi man mister det helhetlige perspektivet så lenge man baserer politiske utsagn på overnevnte grunnlag. Skal vi vurdere den norske narkotikapolitikken bør det ikke gjøres evalueringer ut i fra medisinsk-bruker perspektiv. 

 

Vesten i en liten flaske

"Arven fra kolonitiden, moderniseringsprosesser og globalisering har tilført mange u-land nye, vestlige alkoholvaner, og alkoholkulturen er i endring mange steder. De nye alkoholvanene erstatter ikke, men kommer som et tillegg til den tradisjonelle alkoholkulturen. I en slik kontekst blir alkohol et viktig livsstilssymbol individer benyttet til å markere en vestlig og moderne identitet." skriver Irene Prestøy Lie i sin hovedoppgave. Mandag 10. mars innleder hun på IOGT-DNT i Oslos Påfyll-kveld på SubCafé.


Saker fra media


Alkoholen sysselsetter politifolk

Fyll beslaglegger det meste av politiets arbeidstid om nettene i helgene. Under polstreiken i Sverige på 60 tallet fikk politiet et alvorlig sysselsettingsproblem. Politifolk, som de fleste andre folk, vil helst ikke jobbe kveld og natt. Dette kan ha betydning for bemanningen til de tider vi har mest bruk for politi, sier en professor.

Aftenbladet 12. april

 

Mister én i året

I følge kommunelegen i Sortland, dør det hvert år en person mellom 20 og 30 år som følge av alkoholrelatert livssil. Han har også flere andre punkter i sitt innspill til ruspolitisk handlingsplan.

Vesterålen Online 11. april

 

Barnas framtid, vårt ansvar

Rogalandsforeingen Mot Stoffmisbruk, Norsk Narkotikapolitiforening og Lions arrangerte seminaret ”Barnas framtid, vårt ansvar” i Haugesund. En eks-narkoman fortalte om sitt liv fra han begynte med sniffing i 6. klasse. Han sier at kjærlighet er det viktigste elementet i rusforebygging, men at det noen ganger kan være nødvendig å ta den bort. Han anbefalte å heller vise tøff kjærlighet, å stenge dørene til misbruket, og si at personen er velkommen tilbake uten rus.

Haugesund avis 11. april

 

Tipstelefon for skjenkekontrollen

Stavanger kommune har i samarbeid med skjenkekontrollen opprettet en tipstelefon der man observerer at mindreårige får kjøpet alkohol. Alle tips behandles anonymt og vil bli fulgt opp på en forsvarlig måte. Tipsmailen er: skjenketips@brannsr.no

Rogalands avis 11. april

 

Kragerø utvider skjenketiden

Hovedutvalget for samfunn ønsket å samkjøre tidspunktene for innendørs og utendørsskjenking, og utvided dermed skjenketiden for utendørsskjenking til kl. 02.30.

Krageronett 11. april

 

Sjokkerende alkoholrapport i Storbritannia

En spørreundersøkelse blant 500 unge mennesker i Hull i Storbritannia viser at 175 mindreårige helt ned i 6 år ble innlagt på sykehuset med alkoholrelaterte problemer. 95% av de spurte inntar så store mengder alkohol at det anses som svært helseskadelig. 20% av de mindreårige får alkohol fra foreldrene sine.

Nettavisen 10. april

 


Antipsykotisk preparat til hjelp for alkoholikere?

Det antipsykotiske middelet aripiprazol virker inn på korppens dopamin D2-reseptorer. Preparatet reduserer den oppstemte effekten man gjerne oppnår ved å drikke alkohol. Funn tyder på at de som tar aripiprazol i kombinasjon med alkohol blir uopplagte og har mindre glede av alkoholen enn normalt. Mer forskning er påkrevet, og det vil være av stor betydning å finne riktig dosering før det tas i bruk.

Doktoronline 10. april

 

Spill og fyll bør ikke blandes

Med alkoholloven i hånd kan norske kommuner stoppe Norsk Tippings utplassering av nye spilleautomater i lokaler der det skjenkes alkohol. I 2007 krevde 200 ordførere kommunal sjølråderett over automatutplassering, men ble nedstemt i stortinget. Eksperter sier at spill oftere overdrives under alkoholpåvirkning. Flere kommuner har nå allerede vedtatt at skjenkesteder ikke kan ha spilleautomater.

Østlendingen 9. april

Østlendingen 10. april

 

Idrettsanlegg mot alkohol

På Island har noen av kommunene satset hardt på idrettsanlegg, da de ser at dette gir en gevinst for lokalsamfunnet over tid. En stor undersøkelse viser at ved en bevist satsing på idrettsanlegg, så minsker forbruk av alkohol og tobakk.

Norges Fotballforbund 10. april

 

Vin mot demens

En svensk undersøkelse viser at blant kvinner som drakk vin var det færre som ble rammet av demens. Den gruppen som hadde minst andel demens, var de som oppga at den eneste alkoholen de drakk var vin. Øl og sprit skal ikke ha noen effekt. Norske forskere mener at det kan tyde på at antioksidanter (som bla. finnes i vin) kan bidra til å forebygge vaskulær demens, demens som skyldes åreforkalkning og som fører til at den delen av hjernen som forsynes av blodårene dør. Forskerne påpeker at det kan være andre ting disse kvinnene gjør som gjør at de ikke rammes av demens, for eksempel kan kvinnene som drakk vin ha hatt en sunnere livsstil, som vi vet utsetter demens.

Adresseavisen 9. april

 

Åpner for skjenking i idrettshall

Os Turn Fotballgruppa vil arrangere konsert til inntekt for fotballen, og vil serevere alkohol ved enkelt-arrangement. Rådmannen mener at det å endre prisnisppet om å holde Os idrettshall fri for røyk og alkohol ikke vil være i samsvar med holdningen om at idrett og alkohol ikke hører sammen. Høyre ser ikke at dette er noe problem, da det ikke er snakk om å skjenke i tilknytning til idrettsarrangement. FrP og Høyre fikk flertall i saken og åpner nå for skjenking.

Midtsiden 9. april

Styrking av foreldrerollen

Helsestasjonen i Kvæfjord satser på å styrke foreldrerollen og holder foreldremøte om rus, der de tar opp hvordan foreldres drikking påvirker barn og ungdom, grensesetting og diskusjon om hvor vanlig alkohol er og hvor vanlig vi ønsker at det skal være for barna.

Bladet Vesterålen 8. april

 

Innstramming er ikke nok

Skjenketider alene er ikke et effektivt virkemiddel for å stoppe fyllevolden. Kontollstatistikken viser klart og tydelig at dagens kontrollrutiner ikke holder mål, mener Juvente. I følge alkoholloven skal man ikke få kjøpt mer alkohol om man er synlig beruset. Politikere, taxi-, buss- og skjenkenæringen bør samarbeide om å utvikle felles retningslinjer for hvilke personer som ikke bør serveres mer alkohol. Kontrollen med salg til mindreårige må også skjerpes.

Mediemakt 7. april

 

Ba politikerne foreslå tiltak

Romerikes Blad ba gruppelederne om å skissere tre tiltak som de ville prioritere for å få bukt med bråket i byen og gjøre at alle opplevde byen som trygg.

Gjennomgang av svarene viste at det er bredt politisk flertall for å stramme inn skjenketidene.

Romerikes Blad 7. april

 

Skjenking på komunehuset i Nordhordaland

Rådmannen i Austrheim mener det er på tide å akseptere mer kontinentale skikker, og ha mulighet for å servere alkohol når det for eksempel kommer gjester fra utlandet.

Avisa Nordhordaland 5. april

 

Britene vil forby billigbørst

Supermarkedene i Storbritannia fortsetter å dumpe prisene på alkohol til tross for myndighetens forsøk på å holde prisene høye. Forrige måneds avgjørelse om direkte beskatning av alkoholholdige varer hadde ingen effekt. Nå ønsker de å innføre en minimumspris for sprit etter modell fra Canada, der eksperter avgjør minsteprisen for alkohol sett opp mot konsum og relaterte problemer.

Nettavisen 5. april

 

Ungdomsfyll kan redusere hukommelsen

Ny forskning viser at ungdom som drikker seg fulle viser merkbar forringelse av hjernekapasiteten før de er fylt 20 år. Helgefylla er verre for tenåringer enn eldre mennesker fordi hjernen fremdeles er under utvikling. Ungdommene i undersøkelsen som drakk mye på en gang (30 enheter i løpet av to påfølgende kvelder) hadde merkbart dårligere hverdagshukommelse enn de som drakk lite eller ingenting.

FMR 4. april

VG 8. april

Endre skjenkeregler underveis

Alkoholloven gir politikerne mulighet til å endre skjenkeretningslinjene underveis. Ap sier at langsiktige rammevilkår for utelivet er viktig, men en mulighet til å gjøre mindre endringer i løpet av perioden kan være positivt hvis det viser seg at reglene slår uheldig ut.

Rogalandsavis 4. april

 

Tøffere for restaurantarbeiderne

Hotell og Restaurant-arbeiderforeningen mener liberaliseringen av skjenkereglene har gitt de ansatte en tøffere arbeidshverdag. De etterlyser mer ressurser til å håndheve skjenkereglene.

Rogalandsavis 4. april

 

La politikerne se volden

Samtlige partier fikk invitasjon til å bli med Natteravnene på bytur i Lillestrøm oppleve det voldelige nattelivet i Storgata med egne øyne. Kun Martin Vattøy (KrF) takket ja til tilbudet.

Romerikes Blad 3. april

 

Akutt heroin overdose

Studier av narkotikadødsfall viser at kun 14-23% av dødsfallene inntrer i løpet av minutter. De fleste dødsfall inntrer 1-3 timer etter injeksjonen. De ansatte i sprøyterommet i Oslo har derfor vært redde for å slippe pasienter ut etter en injeksjon. Injeksjonskulturen blant brukerne er en del av årsakskomplekset bak høye overdosetall. Men målet kan ikke bare være å forhindre overdosedødsfall, men å forhindre overdoser, mener Knut Reinås fra FMR.

Forebygging.no 3. april

 

Tiltak mot studentfylla i Oslo

Andelen studenter med høy eller alvorlig risiko for alkoholrelaterte helseskader er økende. Sjefspsykolog i Studenthelsetjenesten støtter at campus skal være alkoholfritt i arbeidstiden, og foreslår gruppetrening for studenter med høyt alkoholforbruk. Velferdstinget har nedsatt et utvalg som jobber målrettet med ulike rustiltak, med høstens semesterstart er et naturlig startpunkt.

Universitas 2. april

 

Actis vil avslutte sprøyteromsforsøk

Samfunnet må strekke ut en hjelpende hånd for å få stoffavhengige ut av uføret, ikke bidra til å vedlikeholde uverdigheten ved å legge til rette for fortsatt selvdestruksjon, skriver Actis Oslo og Akershus i en resolusjon.

Actis 2. april

Gratis heroin er et feilspor

Unge Venstre ønsker heroin på resept til de tyngste rusavhengige. Landsforbundet mot stoffmisbruk mener  det blir å gi opp den rusavhengige og hele dens familie. Heroinutdeling er bare symptomdempende, og har ingen effekt på sikt. Bruk av heroin gir stor fare for overdoser, fysisk avhengighet og psykisk avhengighet. I tillegg kan man få store abstinensplager. Kroppen tilpasser seg raskt stoffet, og man kan øke dosen opptil ti ganger. I Sveits har de åpnet for heroinutdeling, og der ser man at veldig få av dem som får kommer ut av avhengigheten. Vi ser at alkoholproblemene øker her i landet. Lett tilgjengelighet og bred aksept er årsaken. LMS ønsker ikke at det skal skje med narkotika.

Dagsavisen 3. april

 

Mange kommuner strammer inn

Flere norske kommuner har vedtatt kortere skjenketid, viser en gjennomgang NTB har gjort. NHO liker ikke utviklingen. Organisasjonen har lobbet intenst mot kommunene for å forsøke å forhindre en innstramming. NHO tror ikke det blir roligere i gatene av å stenge tidliere. Actis påpeker at dette er et veldokumentert tiltak. Forskning viser at det blir fem til seks ganger mer vold av alkohol som skjenkes, enn av alkohol som selges i butikk eller vinmonopol.

Actis 1. April

 

Lettvin

En spansk vingård har forsket frem en vin medf færre kalorier og mindre alkohol. Vinen er tenkt å være et alternativ for dem som ønsker å nyte en god rødvin til maten selv om de ønsker å ta vare på helsen eller vil holde hodet klart. Et økende fokus på helse, sammen med lave promillegrenser har fått forskere over hele verden til å forske på vin med lavt alkoholnivå, men som har like høy kvalitet som en normal vin. I blindtester er denne vinen ikke blitt gjenkjent som lavalkoholvin. Istedenfor å blande ut vinen i ettertid for å redusere alkoholprosenten gir de vintrærne mindre vann i perioden før innhøstingen, slik at treet reduserer sukkerproduksjonen til druene. Valg av gjær er med på å presse alkoholnivået ytterligere ned.

En vin med lavere alkoholprosent enn ni, kan etter loven ikke kalles vin. Denne lavalkohol vinen blir derfor lansert som lettvin.

VG 1. april

 


Jentegrupper virker

Jenter som får problemer med vold, alkohol og andre rusmidler senere i livet mangler ofte gode jenterelasjoner. Forfatterne av boka ”Jentesnakk” underviser i bruk av jentegrupper for ungdom. Forskning viser at treffsikkerheten for forebyggende tiltak mot rus blir bedre når du deler etter kjønn.

Det handler om å bygge gode relasjoner mellom jenter og bruke dette som et forebyggende virkemiddel. Slike grupper kan godt drives av lag og foreninger.

Les mer om jentegrupper på: www.jentegrupper.no

Gudbrandsstølen 3. april

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply