fbpx

DNT-nytt nr 1/2009

DNT-NYTT nr 1/2009

red. Mari-Marthe Apenæs –30.01.09- 12.02.09

DNT-nytt blir sendt ut elektronisk til alle medlemmer som har oppgitt sin e-postadresse. Elektronisk versjon finnes også på DNTs nettside www.avhold.no, der finner du også lenker til flere nyhetsklipp. I den elektroniske versjonen kan man klikke på lenkene og lese de fullstendige artiklene. 

Gratis medlemsskap i 2009

ImageAvholdsbevegelsen er 150 år i 2009. 10% av Norges befolkning bruker ikke alkohol. Vi ønsker å gi alle dem tilbud om gratis medlemskap i hele jubileumsåret i DNT-Edru livsstil, Norges eldste avholdsorganisasjon. – Meld deg inn nå!

For å nå ut med dette tilbudet til alle trenger vi din hjelp! Tips alle du kjenner om dette tilbudet, kanskje noen er avholdsfolk, eller vil prøve seg på å være edru i et år. Send e-post .

Les mer på www.avhold.no

 

Skjenketidene strammes inn

ImagePendelen svinger igjen i riktig retning for skjenketidene.
Justisdepartementet jobber nå med en stortingsmelding hvor sammenhengen mellom vold og skjenketider er et hovedtema. Justisminister Knut Storberget er personlig engasjert i temaet og alle de tre regjeringspartiene legger alle opp til innstramninger i sine programforslag.

Les mer på www.avhold.no

 

Godt jubileumsår!

ImageMenneskevennens julenummer ble dessverre noe forsinket hos trykkeriet, men nådde postkassene like før 2009. I dette nummeret kunne du bl.a. lese at det er 150 år siden Asbjørn Kloster stiftet landets første avholdsforening. Stavanger yngre avholdenhedsforening ble stiftet 29. desember 1859. I 1975 ble foreningen en landsomfattende organisasjon under navnet Det NorskeTotalavholdsselskap. Vi feirer jubileumet med mange ulike aktiviteter i hele jubileumsåret.  Hovedmarkeringen blir 5.-9. august, i forbindelse med landsmøtet som i år er lagt til nettopp Stavanger.

Les mer på www.avhold.no

 

58 % selger øl til mindreårige

Image10. desember offentliggjorde DNTs ungdomsorganisasjon, Juvente resultatene fra prosjektet Skjenkekontrollen. Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste, der medlemmer under 18 forsøker å kjøpe øl i butikkene. I 2008 har det blitt gjennomført 1176 kontroller i 484 butikker i hele landet. Hele 58 % av butikkene solgte til organisasjonens kontrollører. Du kan se om din kommune er en versting og lese resten av rapporten her.

Les mer på www.avhold.no

 

Riktig bruk av alkohol.

ImageAlkohol eller etanol (to navn på samme stoff) har den kjemiske formel C2H5OH og er den fargeløs veske med spesifikk vekt 0,78 kg/l som er blandet med vann i ulike konsentrasjoner.
Alkohol er forholdsvis flyktig og lett antennelig, og brenner med en klar eller svakt blå flamme.
Avgassene ved forbrenning av ren alkohol er vanndamp og karbondioksid. Brukt på rett måte er alkoholen sunn og miljøvennlig for mennesker.

Les mer på www.avhold.no

 

 

Saker fra media

Innhold:

Høring: Privatimport av alkohol

Ungdomspolitiker ville bli langer

Kurs: Alkohol – kutt ned – kutt ut?

Hasj hemmer hjernens utvikling

Kreativt alkoholsalg på båt

Folk flest ønsker kortere skjenketid

HSH ønsker ikke skjenkekutt

Risikabelt å spille voldsspill

Alkoholfri Valentinsfest

Alkohol på kommunens regning

Varsler strengere kontroll

Rødvinsdunken truer helsa

DUGNAD – rustiltak

Utesteder tilgjengelig for alle!

Arbeiderpartiet varsler storsatsing

Effektiv, men lite brukt metode

Privat vinlotteri i kommunen

Fyll i danske Aller

Mer liberal skjenkepolitikk

Ulovelige skjenkesteder

Kombinert bar og frisørsalong

Helseministeren på heroinskole

 

NTNU: Få søker hjelp for rus

Aktuelle tall om alkohol

Kun en av tre har smakt alkohol

Ungdomsfyll på Hovefestival

Drikker og glemmer barna sine

Pol til alle

Alkoholsalg under skøyte-VM

Reklamerte for ”Happy Hour”

Tenåringsforeldre

Obama-sprit

Høring: Privatimport av alkohol

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre alkoholloven og forskriften slik at privatpersoner kan innføre alkoholholdig drikk til personlig forbud. Bakgrunnen for forslaget er en ESA-sak mot Norge, og at det tilsvarende svenske forbudet ble vedtatt i strid med EUs regler om fritt varebytte. Det er foreslått kontrollordninger og strenge krav til de som utleverer alkoholholdig drikk ved privat innførsel, slik at den ikke skal bli utlevert til mindreårige.

Høringsfrist: 5. mars

Les mer om høringen

Medlemmene i Fagrådet innen Rusfeltet i Norge kan si sin mening her

 

55% av studentene ønsker alkoholfrie tilbud

Velferdspolitisk komité ønsket vedtak på landsstyremøtet i Norsk Studentunion som rettet fokus mot studenter og alkohol. Alkoholbruken blant studenter har økt kraftig de siste årene. På spørsmål om hva som kunne forbedret fadderuken som start på studiene, er mindre fokus på alkohol/fyll/festing en gjenganger.  Saken ble utsatt, da styret var uenige om utformingen av dokumentet. Flere delegater uttrykte misnøye med at NSU skulle fremstå avholdsmoraliserende. NSU Oslo arbeider med å forberede sakesdokumentet ytterligere.

Studvest.no 11. februar

 

Ungdomspolitiker ville bli langer

Leder i Unge Venstre i Sandnes tilbød seg å kjøpe alkohol til mindreårige på Facebook. Først svarer han at han ikke viste at det var forbudt, og at han synes aldersgrensen er teit. I senere intervjuer sier han at det var dumt, og at han angrer. Det blir presisert at både Venstre og Unge Venstre er for at aldersgrensen for kjøp av alkohol skal være 18 år.

Sandnesposten 10. februar

Aftonbladet 10. februar

VG 10. februar

 

Kurs: Alkohol – kutt ned – kutt ut?

Tirsdag starter et nytt femkvelderskurs i Oslo for de som ønsker å redusere alkoholbruk eller slutte helt. Kurset ble gjennomført høsten 2008 med stor suksess. Kurset er et samarbeid mellom Frogner bydel og Forbundet Mot Rusgift.

Bydel Frogner 10. februar

 

Hasj hemmer hjernens utvikling

Undersøkelse viser at høyt forbruk av cannabis er forbundet med skader i de områdene av hjernen som er forbundet med hukommelse, oppmerksomhet, beslutningstagning, språk og funksjonsevner. Resultatene er foreløpige, på grunn av få forskningsobjekter, og fordi flere av de tidligere hasjrøykerne også hadde vært alkoholmisbrukere. 

Helsenett.no

 

Kreativt alkoholsalg på båt

Båten Mr Shoppy One bunkrer alkohol i Danmark og betaler danske avgifter, og sklir derfor unna forskriftene i Norge som skal forhindre salg av billig alkohol. I desember kom en presisering av reglene slik at tollerne kunne sette en stopper for alkoholsalget. Rederiet har funnet et nytt smutthull i loven. Båten er i drift igjen fra 11. februar, og kundene loves billig alkohol. Kundene kan kjøre av båten i Sverige med 14 ølbrett til en drøy hundrelapp (men det er ulovelig å ta dette med inn i Norge etterpå).

Demokraten.no 10. februar

Nrk 11. februar

 

Folk flest ønsker kortere skjenketid

Alle de tre regjeringspartiene varsler at de vil gå inn for at maksimal skjenketid innskrenkes fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Dermed følger det både fagfolk, politiets og ikke minst folkets krav. 62% av befolkningen mente at alkoholservering bør stenge kl. 02. Antall skjenkesteder har de siste 10 årene økt med over 30%, forbruket økte med over 30% i samme periode. Etter at kommunene selv fikk bestemme skjenketidene har det vært en sterk liberalisering av skjenketidene. Skjenket alkohol har 6-10 ganger så sterk virkning på voldelighet som solgt alkohol.

Actis 9. februar

 

HSH ønsker ikke skjenkekutt

HSH støtter målet om å forebygge vold og skader knyttet til alkohol, men liker ikke forslaget om å kutte maksimal skjenketid. De mener hyppige endringer i skjenketider gir en kortsiktighet som skremmer seriøse aktører bort fra utelivsnæringen. De ønsker heller fokus på god håndheving av skjenkeregelverket og mer politi i gatene.

HSH 9. februar

 

Risikabelt å spille voldsspill

Hva og hvor ofte du spiller kan påvirke bruken av alkohol, øke antall sexpartnere og gi dårligere selvbilde.

Spillmagasinet 9. februar

 

Alkoholfri Valentinsfest

Både Juvente Bergen-Sotra og Juvente stavanger hadde arrangementer i forbindelse med valentinsdagen i år.

Klikk.no 8. februar

 

Alkohol på kommunens regning

I Aukra kommune har det vært forbudt å servere alkohol på kommunens regning. Den nye ruspolitiske handlingsplanen gjorde slutt på dette prinsippet. Ordføreren avgjør når det kan åpnes for alkoholservering.

Romsdals budstikke 7. februar

 

Varsler strengere kontroll

Flere rødgrønne politikere vil innføre nasjonale retningslinjer for kontroll med utesteder og utmåling av sanksjoner overfor utesteder som bryter alkoholloven. En undersøkelse viser at mange kommuner lar næringsinteresser telle tyngre enn ønsket om å bekjempe fyll og vold, og inndrar ikke alkohollisensen ved brudd på alkoholloven. Det vanligste bruddet på alkoholloven er servering av alkohol til overstadig berusede.

Aftenposten 6. februar

 

Rødvinsdunken truer helsa

Med en treliters dunk stående på kjøkkenbenken er det mange som tar noen ekstra glass i løpet av uka i tilegg til det de drikker i helgen. Og alt over 36 alkoholenheter i uka regnes som skadelig bruk. Det generelt høyere alkoholforbruket utgjør den største trusselen for folks helse. Vi må bli flinkere til å bry oss om hverandre for å forhindre at rusmiddelbruken får utvikle seg.

Romsdalbudstikke 6. februar

 

DUGNAD – rustiltak

DUGNAD er et konsept som er utviklet av Midt-Norsk Kompetansesenter og som henvender seg til kommunene i Møre og Romsdal. Formålet er å mobilisere, utvikle og kvalitetsssikre rusfaglige tiltak i kommunen, og innebærer bl.a. tilbud om arbeidsseminarer og veiledning.

Politikkavisen 6. februar

 

Utesteder tilgjengelig for alle!

Bydelspolitikerene på Grünerløkka i Oslo er lei av alle kommunale dispensasjoner som blir gitt utelivsbransjen. I bydelen er det tverrpolitiks enighet om å nekte skjenkebevilling til utesteder som ikke tilpasser forholdene for funksjonshemmede gjennom universell utforming.

Østkantavisa 5. februar

Norges Handikapforbund 5. februar

 

Arbeiderpartiet varsler storsatsing

Arbeiderpartiets partiprogram varsler storsatsing på rusfeltet, og lover bl.a. å redusere behandlingskø.

– Det er godt å se at regjeringspartiene tar en svak gruppe på alvor og så tydelig prioriterer dem, sier generalsekretær i Actis.

Actis 5. februar

Juvente er spesielt positiv til at programkomiteen foreslår mer satsing på forebygging, ruspolitiske handlingsplaner, en strengere skjenkepolitikk og et bedre tilbud til pårørende til rusavhengige. – Strengere kontroll av salgs- og skjenkesteder, og innstramminger av skjenketider er effektive tiltak mot ungdomsfyll og vold, sier Adrian F. Rogne.

Juvente 5. februar

Dagbladet 5. februar

Arbeiderpartiets nettside

 

Effektiv, men lite brukt metode

Kartlegging og kortvarig intervensjon er en effektiv måte å forebygge at personer med risikofylt drikkeatferd utvikler alvorlige alkoholproblemer. Metoden er likevel langt fra standardprosedyre i primærhelsetjenesten i Norge. SIRUS skal i samarbeid med Legeforeningens Forskningsinstitutt belyse årsakene til dette. WHO innførte begrepene risikofylt og skadelig drikkeatferd for 30 år siden. Da fikk man et skifte i hvordan man så på alkoholproblemer. Man så at et stort antall personer med lav risiko fører til flere skadetilfeller enn et lite antall personer med høy risiko.

SIRUS 5. februar

 

Privat vinlotteri i kommunen

Partileder i Arendal Arbeiderparti hadde fest på ordførerkontoret og stjal en flaske vin fra varaordførerens kontor. Han har nå trukket seg fra partiledervervet.

Nrk 4. februar

Vinflasken hadde varaordføreren, fra KrF, vunnet i kommunens vinlotteri. Varaordføreren hadde ikke tenkt over at det var problematisk med alkohol som premie i lotteriet.

Tidligere var det forbudt å bruke alkohol som premie, men ved endring av loven i 2001 ble det en åpning for å bruke alkohol som premie i privat sammenheng. Det er altså tillatt å ha vinlotteri blant kollegaer på en liten arbeidsplass.

Agderposten 4. februar

 

Fyll i danske Aller

Da Pål Thore Krosby tiltrådte som direktør i danske Aller Press ble han sjokkert over alkoholbruken. Øl om morgenen og Gammel Dansk når opplagstallene kom. Så en Whiskey når de skulle lage forsiden. Mørkerommet til danske Se og Hør ble brukt som bar. Krosby har nå ryddet opp i alkoholbruken.

Journalisten 4. februar

 

Mer liberal skjenkepolitikk

Antall skjenkesteder og vinmonopol har steget, få overtredelser av alkoholloven blir avdekket og det vanligste i norske kommuner er å utvide skjenketidene viser en undersøkelse fra SIRUS av kommunenes forvaltning av alkoholloven. Sett under ett fører kommunene en stadig mer liberal skjenkepolitikk.

Forebygging.no 3. februar

 

Ulovelige skjenkesteder

Nye skjenketider øker omfanget av ulovlige skjenkesteder, hevder restaurantbransjen. Politiet lover å følge opp. Vorspiel og nachspiel arrangeres noen steder i stor skala, og det foregår salg av alkohol. Det er tillatt å holde slike fester hjemme hos seg selv eller i leide lokaler, så fremt man ikke forstyrrer naboene eller selger alkohol eller bonger.

Fredrikstad blad 3. februar

 

Kombinert bar og frisørsalong

En frisørsalong på Sortland har søkt om skjenkebevilling. Kommunen har svart at det må lages spesialreguleringer, og man kan ikke klippe hår samtidig som det skjenkes alkohol og omvendt, med mindre det lages et fysisk skille i lokalet.

Vesterålen Online 2. februar

 

Helseministeren på heroinskole

Helseministeren har reist til Sveits for å lære om den sveitsiske modellen for heroinutdeling, men han advares hjemmefra. Omsorg for de narkomane fremheves som den viktigste suksessfaktoren i det sveitsiske prosjektet Actis advarer om at den Sveitske løsningen ikke hjelper de tyngste misbrukerene, de råder helseministeren til heller å bl.a. opprette en rusakutt i Oslo.

Tv2 2. februar

 

NTNU: Få søker hjelp for rus

Studentskipnadens psykososiale helsetjeneste er bare unntaksvis i kontakt med studenter med rusproblemer. Men det betyr ikke at de ikke finnes. Det ser ut til at cannabisbruk er blitt mer vanlig også blant studenter, og cannabisen er også blitt sterkere.

Universitetsavisa 2. februar

 

Aktuelle tall om alkohol

SIRUS har kommet med årets utgavet av rusmiddelstaistikken. Her kan man lese hvor mye vi bruker på alkohol hvert år, hvor mange nye skjenkesteder og vinmonopol har vi fått etc. Heftet kan lastes ned på SIRUS sin nettside.

Sirus 2. februar

 

Kun en av tre har smakt alkohol

En ny undersøkelse viser at fire av fem norske tenåringer er tilfreds med livet. Undersøkelsen viser også at de færreste drikker alkohol, røyker eller bruker andre former for rusmidler. Bare en av tre sier at de har smakt alkohol.

Budstikka 2. februar

 

Ungdomsfyll på Hovefestival

I et leserinnlegg retter fylkesleder i Aust-Agder KrF kritikk mot Hove-festivalen og alt han mener skjer i kjølvannet. Han er også vaktleder ved Arendal politistasjon, og var operativ leder på Hovefestivalen i sommer. Han mener festivalen legger til rette for rusdebut i et ukritisk og nesen voksenfritt miljø. Det er selvsagt også mange edru mennesker og positive verdier ved festivalen. Ap og Frp reagerer på at innlegget kommer så sent, mens KrF lederen sier han skrev innlegget for å få i gang debatt om hvordan dette kan forbedres i forkant av årets festival.

Agderposten 2. februar

 

Drikker og glemmer barna sine

På få tiår har Grønland gått fra å leve av jakt og fiske til å bli et moderne samfunn. De menneskelige omkostningene er store: utbredt alkoholisme, vold og barn som sulter. Foreldre drikker og glemmer alt om barna sine. Mange barn sulter på grunn av foreldrenes alkoholbruk.

Aftenposten 1. februar

 

Pol til alle

Senterpartiet vil ha pol i alle kommuner som ønsker det. Partiet mener dette vil føre til et lavere alkoholforbruk. Hjemmebrenningen går ned i takt med at folk kjøper vin på polet.

Lofotposten 31. januar

 

Alkoholsalg under skøyte-VM

I år var det for første gang mulig for alle tilskuere å kjøpe alkohol under et skøyte-VM i Vikingskipet. Alkoholsalget foregikk i et telt utenfor Vikingskipet, og det skulle være strenge kontroller av samtlige tilskuere. Norges Skøyteforbund og Norges Idrettsforbund ga klarsignal til salget. Hamar Olympisek Anleggs direktør mener det er viktig med skjenkebevilling for å kunne konkurrere med andre land på like vilkår, slik at det skal bli attraktivt for tilskuere å komme til mesterskap i Norge.

Hamar Arbeiderblad 31. januar

 

Reklamerte for ”Happy Hour”

En restaurant får refs for å ha reklamert for alkohol. De hadde en reklame for ”Happy Hour” gående på Radio Power. Det er ulovelig å reklamere offentlig for Happy Hour for å indikere rabatterte ordninger for alkoholholdig drikk.

Lagendalsposten 30. januar

 

Tenåringsforeldre

Helsedirektoratets kampanje ”tydelige grenser gir mindre tenåringsfyll” ble gjennomført før jul i fjor. Kampanjen skulle pirre nysgjerrigheten og stimulere til diskusjon. På www.settegrenser.no finnes konkrete verktøy og løsninger som gjør det lettere å ta opp vanskelige tema.

Politikkavisen 30. januar

 

Obama-sprit

Spritprodusenten Moët Hennessy-Louis Vuitton har solgt 180 000 numrerade konjakflasker for å ”hedre Barack Obama”.

– Alkoholindustrin exploaterar allt, även president Barack Obama, och söker framstå som ett företag som känner ansvar och vill utveckla samhället, säger Per-Åke Andersson, programsekreterare för globala alkoholfrågor vid IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Att även ”presidentkonjak” medför våld, trafikolyckor och missbruk, tiger man om.

Accent, Medlemsblad for IOGT-NTO (Svensk avholdsorganisasjon)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>