fbpx

DNTs landsmøte på Hamar

Landsmøtet er avsluttet.

Facebook ble oppdatert underveis, og her finner du bilder og rapporter fra møtet: http://www.facebook.com/alkoholfri

Aktuelle saker på landsmøtet var bl.a. at organisasjonen vil framholde at alkohol er et kulturspørsmål og at alkoholpolitikk også må bli kulturpolitikk.

Møtet vedtok tre resoulusjoner:

Pressemelding sendt ut i forkant av møtet:

Alkohol – et kulturspørsmål.

Det Norske Totalavholdsselskap med landsmøte i Hamar 8. – 11. august

Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) vil bruke landsmøtet sitt i Hamar denne uka til å framheve at alkohol også er et kulturspørsmål.

-Alkohol er blitt et veldig sterkt symbol for frihet, glede og fellesskap og det gode liv, sier Harald Dyrkorn, generalsekretær i DNT. Og særlig i forbindelse med sosialt samvær i jobbrelasjoner har alkoholen fått en nesten dominerende rolle. Vi ser også hvordan skjenkenæringen nærmest okkuperer det offentlige rommet med stadig nye drikkesteder og drikkeanledninger. Det dukker opp nye konstruksjoner som kombinasjoner av skjenkeinteresser og kulturaktører og eventmakere. På denne måten kobles kultur direkte til alkoholnæringen, sier Dyrkorn.

Bedre samværskultur
-Alkoholfokuset virker også ekskluderende for noen grupper – barn, unge og folk som av ulike grunner ikke kan drikke. En del av problemet er at den kommersielle kulturen er blitt så dominerende at alternative areaner ikke har klart å fornye seg i «konkurransen» om tida til folk, sier han.Vi ønsker oss et offentlig rom der folk i alle aldersgrupper kan ferdes trygt og møtes i hyggelig lag uten å forstyrres av fyll og uro som vi dessverre ser altfor mye av. Vi vil bruke en del tid på dette landsmøtet til å diskutere hvordan vi sammen med andre kan forene krefter for å skape en bedre samværskultur for alle

Ny generalsekretær
-Alkoholpolitikk må også bli kulturpolitikk, sier generelsekretæren i DNT, som snart skal gå av og allerede har en etterfølger klar. Det er Marit Barene fra Åsane ved Bergen. Hun har lang fartstid fra ruspolitisk arbeid og er nå prosjektleder for «Idrett uten alkohol» – et forebyggingsprogram for alkoholfritt idrettsmijø. Hun tiltrer som generalserketær i Det Norske Totalavholdsselskap den 1. september.

No Comments Yet

Leave a Reply