fbpx

DNT formelt stiftet på denne dato, 9.juli

DNT ble formelt stiftet 9. juli 1875. Dette skjedde  på «Generalmøtet» i Kristiansand.
Om det skriver sogneprest A. Halvorsen i sin bok: Det norske Totalavholdsselskap 1859-1909, utgitt av D.N.T. i Kristiania i 1909:
«Den sammenslutning, som ved Bergensmøtet i 1862 var istandbragt, var temmelig løs. Den berodde kun på en beslutning paa møtet uten nogen nærmere regler for, hvorledes den skulde ordnes. Kloster saa nødvendigheten av en fastere ordning, dersom arbeidet skulde med kraft komme til at omspænde det hele land. Centralbestyrelsen utarbeidet derfor forslag til Grundregler for organisationen og fremla dette for generalmøtet i Kristiansand 9. juli 1875.»

DNT takker historiker Gunnar E. Kristiansen fra Harstad for forskning på DNTs historie. Han har bidratt til og bidrar fremdeles til mye spennende historikk om avholdsorganisasjonens arbeid.

No Comments Yet

Leave a Reply