fbpx

DNT – Edru Livsstil skal bli mer synlig og skal vokse 

Aldri før har et landsmøte satset så stort på organisasjonsutvikling som i Molde i juni hvor det ble vedtatt en plan for storsatsing på verving og organisasjonsutvikling.

Organisasjonens arbeidsplan innehar en visjon om et samfunn uten sosiale og helsemessige problemer som følge av bruk av alkohol. Når vi vet at hovedtyngden av alkoholrelaterte problem skapes av de med et moderat alkoholforbruk, må innsatsen derfor rettes mot hele befolkningen, ikke bare mot storforbrukerne for å få størst forebyggende effekt. Andelen ikke-brukere har også en betydning for hvordan alkoholbruk oppleves.
Landsmøtet gav derfor landsstyret et mandat om å ta en kritisk gjennomgang av dagens organisasjon og struktur for å tilpasse den til arbeidsplanen. En gruppe er nedsatt og har allerede begynt arbeidet med 1.nestleder Eidar Tøllefsen ved roret. For å nå målet bygges arbeidet på fire satsingsområder:

1. Medlemsverving og – pleie
Innen 2019 skal organisasjonen ha 2300 medlemmer. Det betyr at vi må verve rundt 400 medlemmer årlig. Her har medlemmene en kjempemulighet og ikke minst et ansvar om å bidra. Fra sentralt hold vil det bli ansatt nye medarbeidere, i en toårsperiode i første omgang, hvor verving er en svært viktig del av jobben.

2. Alkoholpolitisk arbeid

Organisasjonen vil arbeide politisk for å beholde og få flere alkoholfrie soner der barn, unge og voksne kan være sammen uten alkohol. Satsingsområder som idrettsarenaer og parker som alkoholfrie soner kommer til å bli spesielt ivaretatt gjennom «Idrett Uten Alkohol» og vårt nye prosjekt «Eldre, alkohol og ensomhet». I tillegg vil vi arbeide for å få flere alkoholfrie møteplasser og for å få kjøleskap for alkoholfri drikke i alle ølutsalg.

3. Mediasatsing
Arbeidet med å få flere følgere på våre sosiale medier er allerede begynt. Kursing av de ansatte er på planen, og når to av våre ansatte i tillegg er journalister, vil vi dra god nytte av deres mediakunnskap i dette arbeidet. Organisasjonen kommer til å drive kampanjer framover, og jeg vil tro at mange allerede la merke til vår første kampanje hvor vi brukte snakkebobler som verktøy for å få fram vårt alkoholpolitiske budskap i forkant av valget. (Sett inn tre snakkebobler her: Pils i park + kjøleskaps-boblen + forsidebildet om IUA.

4. Eiendom

Ivaretakelse av organisasjonens interesser slik at eiendommer forvaltes på en økonomisk forsvarlig og sikkerhetsmessig måte i samsvar med organisasjonens gjeldende vedtekter er siste satsingsområde. Her er vi allerede i dialog med og gir bistand til lag som sitter på eiendomsmasse.

 

Det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse på nett til lokallagene om verving og rekruttering, både rettet mot medlemmer med e-postadresse og til flere lokallagsledere.
Vi håper medlemmer og lag stiller seg positive og vil svare på undersøkelsen.

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kan du sende en mail til Eidar Tøllefsen eller ringe 951 69 769