fbpx

Det skal være like lett å prate om psykisk som fysisk helse

En livskrise er noe de fleste opplever i løpet av livet. For enkelte kan krisen bli en for stor påkjenning, og i verste fall kan krisen være så belastende at det også gir psykiske plager. Da kan det å ty til alkohol være starten på et ekstra problem.

Tap og sorg

Folk flest har mest positive dager i løpet av et liv, men de fleste av oss opplever før eller senere også nedturer. De kan komme når man minst aner det, og man er sjelden forberedt. Men også om man er forberedt, kan det være vanskelig. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene og om man søker hjelp. Nedturer kan handle om tapet av en person du er glad i, sykdom hos en som står deg nær eller egen sykdom, økonomiske utfordringer, kjærlighetssorg eller skilsmisse. Menyen er lang.

Har du blitt dumpet av kjæresten eller går du gjennom en vanskelig skilsmisse, og tenkt at den beste medisinen er å ta en tur på byen?

Har du mistet en du er glad i og tenkt at sorgen kan døyves med noen glass vin? Har du vært så sliten at et glass vin er det du har trengt for å få til å sove? Da skal du tenke deg om to ganger. I verste fall kan valget om å døyve smerten med alkohol få alvorlige konsekvenser.

 


Vanskelig å be om hjelp

Å åpne en flaske vin kan kanskje virke enklere enn å be om hjelp. Men ett glass kan fort bli til flere, og spesielt kan det å bruke vin som sovemedisin være uheldig. Det kan fort bli en vane. Og dager der ett glass tidligere var nok, kan bli til dager der du trenger flere glass for å koble ut. Forskning viser at alkoholproblemer og psykiske helseplager virker inn på hverandre og forsterker hverandre. På kort sikt kan alkohol virke positivt på enkelte symptomer, men på lengre sikt vil de kunne bidra til å opprettholde eller forsterke det som er vanskelig.

Dialog om det tabubelagte

Den 10.oktober er verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen er opprettet for å skape dialog om det tabubelagte. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. Vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta. Tema for 2019 er «Gi tid», og årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Men det er like mange tabuer knyttet til mental helse som det er knyttet til alkohol. Det er vanskelig å si til noen at du har det psykisk vondt, enklere er det om du har vondt fysisk. Å ha hodeverk, et vondt kne eller ryggsmerter virker mer akseptabelt ennå å ha vondt i psyken. Til begge sykdommer er venner gode å ha. Så søk til venner når det blir vanskelig, og ikke løs problemet med alkohol. Alkohol gjør en særdeles dårlig jobb når det kommer til trøst.