fbpx

Den 16. mai i år leverte DNT – Edru Livsstil et innspill til regjeringens forebyggings – og behandlingsreform for rusfeltet

Formålet med forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet er forebygging og reduksjon av negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet.

Det er et mål at bruken av narkotika reduseres og å forebygge rusmiddelbruk blant barn og unge. Samfunnets reaksjoner på narkotikabruk skal være forholdsmessige, og kunnskapsbasert metodikk skal ligge til grunn for både forebyggende innsatser og behandlings- og oppfølgingstjenester.

Rusproblematikk skal identifiseres tidlig, og det skal tilbys rask og effektiv hjelp. Personer med rusproblemer skal oppleve verdige liv med god tilgang på behandling og oppfølging, samt deltakelse i arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Behandling, tilbud og tjenester som gis, skal være helhetlige, koordinerte, effektive og individuelt tilpasset.


Under kan du lese hele innlegget: