fbpx

Demens og alkoholvaner – et pårørendeperspektiv

Hovedfunn fra masterstudie: Eldre personer med demens og deres alkoholvaner. Om pårørendes erfaringer, kunnskaper og refleksjoner.

Helene Kjeka Broen

Tekst: Helene Kjeka Broen, psykiatrisk sykepleier ved St.Olav Hospital

I denne kvalitative studien er 11 pårørende til personer med demens blitt intervjuet.

Studien viser at tradisjoner og tidligere drikkemønstre er viktige med hensyn til alkoholvaners verdi. Alkoholbruk har en kulturell betydning: markerer helg, ferie, høytid og fest. Funnene viser at et moderat alkoholkonsum kan bidra til gode felles opplevelser. Mange personer med demens er imidlertid opptatt av å bevare hukommelsen best mulig og prioriterer dette framfor å opprettholde sine tidligere alkoholvaner.

Funnene viser store variasjoner når det gjelder endringer av alkoholvaner i forbindelse med demens. Enkelte slutter helt å drikke, andre øker forbruket, mens andre har ingen store endringer. Hvilken verdi alkoholbruk har i denne sammenhengen, varierer også.

Studien viser at også mange eldre personer med demens følger (og har fulgt) trender i samfunnet når det gjelder alkoholvaner. Det er ikke lenger nødvendigvis tabubelagt å fortelle om et daglig alkoholinntak. Flere hadde gjennom livet endret sitt inntak fra å være avholdende til å drikke moderat og mer enn det. Mange har fulgt råd fra helsepersonell og media om å drikke litt vin daglig for helsa si skyld.

Pårørende opplever stor belastning når de må forholde seg både til demenssykdom og til et problematisk alkoholforbruk. Enkelte kan begynne å drikke betydelige mengder alkohol etter å ha fått demens. Funnene viser at pårørende har en viktig rolle når det gjelder å regulere personer med demens sitt alkoholinntak.

Studien viser imidlertid at de fleste pårørende har en åpenbar mangel på kunnskap relatert til eldre (med demens) og alkoholbruk. Dette samsvarer med egne kliniske erfaringer. Funn viser også at mange personer med demens og deres pårørende følger anbefalinger fra helsepersonell angående bruk av alkohol.

Funnene viser at temaet er sammensatt, det er behov for mer forskning for å kunne utarbeide gode retningslinjer. Helsedirektoratet anbefaler ikke å drikke alkohol for å få god helse. For personer med demens sin sårbare hjerne er det nok best å unngå alkohol, men dette bør vel veies opp mot den positive verdien et beskjedent alkoholforbruk kan ha for personer med demens og pårørende.