fbpx

Boklansering: Fakkel i motvind

Forfatter Ole Jone Eide presenterte den ferske jubileumsboken ”Fakkel i motvind” i forbindelse med DNTs landsmøte torsdag 6. august. Ved 125 års jubileet i 1984 ble det utgitt en bok med DNTs historie. Og ”Fakkel i motvind” er en bok om de siste 25 årene.

Fremstillingen legger vekt på å vise noen av de viktigste trekkene ved organisasjonen de siste 25 årene og vil samtidig si litt om den generelle utviklingen på rusfeltet. Medlemstallet i DNT har gått ned i perioden, mens rusproblematikken generell sett er mer aktuell enn noen gang. Det er et tankekors både for organisasjonen og samfunnet generelt, skriver Eide i forordet.

Og det var fremtiden tilhørerne var mest opptatt av. Kan historien si oss noe om hvordan vi bør endre organisasjonen fremover. Hva har fungert godt i tiden som har vært, og hva bør endres. Hvordan kan DNT tilpasse seg den nye frivilligheten og engasjere nye medlemmer slik at vi igjen kan bli en stor organisasjon? Hva mener forfatteren er sannsynlig vil skje i med DNT i fremtiden? Burde vi gå vekk fra avholdsløftet eller slå oss sammen med IOGT?

ImagePå det siste spørsmålet svarte forfatteren at han nok så det som om avholdsløftet nok kom til å bli opprettholdt, men at det nok kom til å ende med en sammenslåing med IOGT. Men forfatteren kunne selvsagt ikke spå om fremtiden, bare henvise til tidligere hendelser, andre organisasjoners historie og utviklingen i frivillig sektor den siste tiden. Han understreker at medlemstall ikke er det eneste. Organisasjoner kan ha stor gjennomslagskraft selv med et relativt lite medlemstall.  Han peker på skiftende forsøk i DNT på å tilpasse seg en virkelighet der det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer til avholdssaken, gjennom prosjekter som ”Vern om det totale miljø”, ”Når folk samles” og ”Agora”.

Han mener DNT kan ta sin del av æren for at Vinmonopolet ikke er blitt mer avskallet og at forbudet mot alkoholreklame er blitt opprettholdt de siste 25 årene.

I boka finner vi fremstillinger av hvordan organisasjonen selv definerer sine egne aktiviteter. Den viser en organisasjoner som prøver å finne en måte å lansere sitt standhaftige budskap i et samfunn i stadig raskere forandring. Og slik er det også aktuell kulturhistorie: DNT med sitt faste ståsted er en god indikator på det omskiftelige samfunnet rundt.

– Kanskje er det slik at symbolet til DNT – fakkelen, kan få ny gøæd med litt motvind, litt motstand? Er det slik at gamle glør kan vekkes til live og brukes igjen, men kanskje på en ny måte, spør forfatteren.

Kjøp nå!

Boka er til salgs for på landsmøtet for kr. 150,-

Dette er et landsmøtetilbud, og om du vil kjøpe boken etter søndag er prisen noe høyere.
Boken kan også bestilles på e-post: dnt@avhold.no. Når vi sender boken kommer porto i tillegg. Bestiller du boken før søndag får du den for landsmøtepris.

Leave a Reply