fbpx

Bli kjent-leker

Detektiven:

Antall deltaker: Mange

Utstyr: Papirlapper, kulepenner, sikkerhetsnåler/tape/klesklype.

Alle deltakerne skriver navnet sitt på en lapp og de blandes godt.

Hver deltager får en lapp festet på ryggen med tape, sikkerhetsnål eller klesklype.

Man skal så finne ut hvem man har på ryggen ved å gå rundt å stille ja/nei spørsmål til de andre deltakerne.

Det kan være f.eks. om utseende,men også om personlige forhold dersom deltakerne kjenner hverandre fra før.

Når man har en anelse om hvilket navn man har på ryggen, går man til lederen med sitt forslag.

Gjetter man riktig, blir lappen festet til riktig rygg.

Man er ferdig når alle har fått sitt navn festet på sin rygg.


Jeg heter og jeg liker…

Antall deltaker: Mange

Utstyr: En stol per deltaker (NB! En stol mindre enn antall deltakere)

Alle sitter i ring. En person står i midten og har ingen plass. Den som står i midten, sier: «Jeg heter [navn], og jeg [forteller noe om seg selv, for eksempel en matrett man liker].»
Alle som liker matretten , skal nå bytte plass.
Hvis noen for eksempel sier «jeg heter Jorunn, og jeg liker grøt» skal alle som liker grøt, bytte plass.
Den i midten må prøve å ta en hvilken som helst ledig stol når byttet skjer, slik at en ny person havner i midten.
Leken fortsetter til flest mulig har fått være i midten.

Det blir mye liv og bevegelse her 🙂

Man kan bytte ut det man sier om seg selv; «Jeg heter [navn], og jeg liker..
[en aktivitet / fritidsaktivitet / hobby]»
[en farge på et klesplagg man har på seg]»
[en by i Norge man har vært i]» e.a.

Garnnøstet:

Antall deltaker: Mange

Utstyr: Et langt garnnøste og en stol pr. deltaker som stilles i ring.

Alle sitter i en ring og den som starter holder i tråd-enden av et garnnøste og kaster nøstet til en valgfri person samtidig som han sier sitt eget navnet høyt.

Vedkommende som får nøstet, tar imot, holder fast i tråden og kaster nøstet videre til en ny person samtidig som han sier den forrige personens navn og sitt eget navn.

Slik fortsetter man og kaster garnet rundt mens den som skal kaste garnet videre alltid sier navnet på den garnnøstet kom fra og sitt eget navn.

Når alle har hatt nøste,t er alle navnene 
sagt høyt, og tråden lager et nett i midten av ringen.

Nå skal nøstet gå samme vei tilbake (ellers blir det kluss). Dette er moro 🙂

Nå må alle si navnet til den som til enhver tid holder nøstet – helt til man er kommet tilbake til den som først kastet nøstet ut.

 

Dyre-leken

Antall deltaker: Mange, men det må være et jevnt antall deltakere.

Utstyr: Lapper med dyrenavn. Lag til på forhånd like mange lapper som deltakere, men to og to lapper skal inneholde det samme dyrenavn. F.eks. to lapper hvor det står ku, to lapper hvor det står sau osv.

Deltakerne trekker lapper, og når alle har fått hver sin lapp, går de ut på gulvet, og på et gitt signal lager alle samtidig den lyden som dyret på lappen gjør. (Står det ku, sier man møøøøøøøøøøø.)
Det blir mye lyd 🙂
Nå gjelder det å finne fram til den personen som går rundt å lager den samme lyder som en selv, og det er om å gjøre å finne han/henne så fort som mulig. Når man finner sin partner, setter de seg ned ved siden av hverandre.

 

Bytte navn

Antall deltaker: Mange

Utstyr: ingenting

Denne leken virker enkel, men er nokså vanskeligere. Den krever i alle fall at alle har ørene åpne og lytter godt til hverandre.
Alle skal gå rundt og håndhilse på hverandre. Man hilser ved å ta en annen person i hånden og si navnet sitt. Alle «får» et navn fra den man hilser på, og det er dette nye navnet man skal bruke neste gang man hilser. Man bruker altså et nytt navn hver gang man hilser. man «får» sitt eget navn tilbake, er man ferdig og går ut av gruppa.

Comments are closed