fbpx

Vil bli best på gode holdninger

Idrett Uten Alkohol skal sammen med Norges største idrettslag lage en mal for hvordan andre idrettslag kan jobbe med holdningsskapende arbeid i klubbene sine.

-Med dette samarbeidet ønsker vi å sette en standard, og vi håper det kan inspirere andre klubber til å jobbe mer med holdningsskapende arbeid rettet mot alkohol, forteller prosjektleder for Idrett Uten Alkohol, Gro Anette Fanebust og sportslig leder for Fana IL, Gisle Ellingsen. Samarbeidet innebærer et omfattende rusforebyggende arbeid som de ansatte og frivillige i Fana Idrettslag skal utføre med hjelp og veiledning fra prosjektet Idrett Uten Alkohol.

200 ungdommer fikk under kickoff nye T-skjorter som viser at de er ambassadører for Idrett Uten Alkohol.

Vil utsette debutalderen

Lene Barikmo Stuhr fra Fana Idrettslag forteller at det holdningsskapende arbeidet alltid har vært svært viktig i klubben.

– Men ved å inngå dette samarbeidet tar vi et kraftig standpunkt, og melder oss på laget for å skape enda flere gode rollemodeller. Sammen med Idrett Uten Alkohol skal vi bygge en trygg plattform for ungdommene i idrettslaget og i vårt nærmiljø. Vi skal jobbe aktivt for å utsette våre unge sin alkoholdebut, og vi skal skape trygge arenaer, og positive alternativer til andre negative tilholdsplasser, sier Stuhr.

Tilbud til dem som faller utenfor

Et av tiltakene som klubben skal samarbeide med Idrett Uten Alkohol om, er Fana Friends; et aktivitetstilbud til ungdom som ikke driver med idrett, og derfor har få alternative tilholdssteder på kveldstid og i helgene. Aktivitetstilbudet skal være åpent når ”alt annet” er stengt, og skal være et sted der ungdom kan drive med utenomsportslig aktivitet som spill og matlaging. Håpet er at ungdom som faller utenfor vil finne et tilbud her. Aktivitetene skal drives i idrettshallene og av idrettslaget.

-Denne klubben tar et betydelig samfunnsansvar som favner om all ungdom i bydelen, ikke bare dem som driver med idrett. Det at ungdommen har trygge, alkoholfrie møteplasser er viktig, sier Gro Anette Fanebust.

Ringvirkninger ut i lokalmiljøet

Fana Idrettslag skal også motivere eliteutøverne sine til å være gode rollemodeller. De skal ha tydelige retningslinjer for trenere og foreldre, og de skal promotere en alkoholfri idrett på alle sine arrangement, og på arrangement der deres utøvere deltar.

-Våre trenere og ledere vil bli satt krav til, og vi skal være tydelige på sunne holdninger blant ungdommen vår. Vi har tro på at arbeidet med å skape gode rollemodeller i idrettslaget vil ha ringvirkninger ut i vårt lokalmiljø. Vi er utrolig takknemlige for at Idrett Uten Alkohol er med på vårt lag, og vi gleder oss til å gjøre en forskjell sammen med dem, seier Stuhr.

Fanebust er svært glad for at Idrett Uten Alkohol har fått Norges største idrettslag med seg på laget.

-Fana Idrettslag er en breddeklubb med stort nedslagsfelt, og det er en klubb som allerede er kjent for å være gode på holdningsskapende arbeid, blant annet når det gjelder antidoping. Vi mener derfor at klubben vil kunne være med å lage en mal for hvordan andre klubber kan jobbe med dette viktige temaet, sier Fanebust.

-Kan gjøre en forskjell

Sportslig Leder i Fana Il, Gisle Ellingsen mener at idrettslaget kan gjøre en forskjell i det holdningsskapende arbeidet mot alkohol. Han er ikke i tvil om at det er et viktig fokus.

-Et av ti barn opplever rus i nære relasjoner, og vi vet sjelden hvem disse barna er. Når de kommer til idretten skal de oppleve et rusfritt og trygt miljø. Medlemmer og utvalgte utøvere i Fana IL skal være forbilder og ambassadører for dette holdningsskapende arbeidet som er så viktig, sier Ellingsen. Skøyteesset Sindre Henriksen, og stavhopper i verdensklasse, Eirik Dolve, er blant ambassadørene som fremover vil fremme alkoholfri idrett gjennom Idrett Uten Alkohol, men også 150 andre unge talenter i klubben er nå ambassadører for prosjektet.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed