fbpx

Avholdssak er kvinnekamp

Det var ikke leverskader som var hovedfokus da kampen mot alkohol startet. Det var kvinner som stod opp for seg selv og familien og pekte på volden og de økonomiske problemene som fulgte med fylla.

Problemet fra tidligere tider med at menn drikker opp alle familiens penger er blitt mindre ettersom velstanden har økt, og kvinner er blitt mer økonomisk selvstedige. Men man kan vel ikke si det samme om voldsproblemene. I dag er tusenvis av jenter redde for å gå på gata om kvelden. Økt alkoholbruk fører til økt vold. Ny forskning viser at en økning på 1 liter ren alkohol per år gir en økning i voldsratene på 8 prosent. 60 % av alle voldtekter utføres under påvirkning av alkohol.  I hundrevis av år har kvinner og barn blitt utsatt for vold og mishandling som følge av menns alkoholbruk.

Men istedenfor å søke å begrense alkoholbruken blant menn, øker kvinner sitt eget alkoholkonsum. Nå drikker kvinner nesten like mye som menn. Paradoksalt nok blir ikke kvinner tryggere eller mer selvstendige av å herme etter menn på dette punktet, snarere tvert i mot. Økt kvinnelig alkoholbruk fører til økt passivisering istedenfor motstand og kamp. Kanskje er dagens kvinner lei av stempelet som sier at de er de fornuftige som alltid må ta ansvar. De vil heller sløve seg og gi faen i samfunn og verden sammen med fulle menn. Men om vi virkelig vil føle oss frie, kan vi ikke være sløve. For å være frie må vi være trygge. Vi må ta ansvar, vi er fornuftige, og vi kan ”ta natta tilbake” ved ikke å gi opp kampen mot alkohol!

No Comments Yet

Leave a Reply