fbpx

Avholdslaget JAFA i Etiopia

DNT – Edru Livsstil har medlemmer langt utenfor Norges grenser. Rundt 1000 mennesker engasjerer seg i vårt lokallag i Etiopia.

jafa-styre
Styremedlemmene i JAFA. Foto: Magne Rydland

Det var på landsmøtet i Kristiansand i 2015 at det ble det bestemt at arbeidet som Edru Livsstil Hamar (tidligere Hamar Avholdslag) startet i Jarso, Wollega i Etiopia i 2012 skulle inngå i arbeidsplanen for DNT – Edru Livsstil som organisasjonens internasjonale arbeid for perioden 2016 – 2018. Dermed har Jarso Alcohol Free Association blitt vårt lokallag i Etiopia.

JAFA består av fem sentrale samfunnsaktører som har gått sammen. Disse er Jarso Wodara, altså kommunen, og fire kirker i lokalsamfunnet. JAFA har valgt et styre bestående av en representant fra hver aktør, og det ledes av Kasa Legesse.

Unikt i Etiopia

JAFA er landets første registrerte organisasjon med det formål å drive et forebyggende arbeid mot rusgifter. Det er også unikt at laget består av samfunnsaktører som aldri tidligere har hatt et formelt, organisert samarbeid – den ortodokse kirken har nemlig inngått samarbeid med protestantiske kirker.

JAFA er registrert som en samfunnsnyttig organisasjon med formelle relasjoner til myndighetene i Etiopia. Det regnes som en humanitær organisasjon som er nøytral i politiske og religiøse spørsmål, men med en felles kristen verdiforankring.

Rask vekst i medlemstall

Det gikk ikke lang tid fra lokallaget ble startet opp til det opplevde en eventyrlig vekst. I april 2015 hadde laget 64 medlemmer, ved årsskiftet 2015-16 var tallet steget til ca. 500, og nå har JAFA rundt 1000 medlemmer. Sentrale personer i kommunen er blitt medlemmer, deriblant ordføreren og andre ledende politikere. Mange av lærerne i lokalsamfunnet er også aktive. Den raske veksten av medlemmer har ført til at laget har leid en kirkebygning med plass til 500 mennesker for å ta imot og aktivisere medlemmene.

Alle medlemmene må gjennomføre et obligatorisk kurs om russpørsmål, tilpasset lokale forhold. Kommunen har også bestemt at alle elever i skolene skal få undervisning om rusmidler.

Noen av medlemmene i JAFA. Foto: Magne Rydland
Noen av medlemmene i JAFA. Foto: Magne Rydland

Hva jobber JAFA med?

JAFA jobber som en samfunnsbygger i Jarso, og vil utgjøre en forskjell ved å formidle kunnskap om farene ved å gi barn og unge alkohol, forebygge barnedødelighet ved å undervise gravide om skadene som kan påføres fostrene, formidle sunne holdninger og stimulere til lek og idrett framfor å ty til rusmidler.

Laget er også godt i gang med å etablere et rusfritt tilbud til barn og unge, inspirert av Café Uno i Hamar, hvor ungdommene kan få leksehjelp, benytte seg av internett og få tilgang til rimelig mat og drikke, samt delta i ulike aktiviteter og spill. Det jobbes med å finne et permanent lokale, og i desember sender Edru Livsstil Hamar Mezgebu Fufa Bekana til Etiopia for å følge opp prosessen.

Kvinner som tidligere har arbeidet med å produsere alkohol for salg, men som nå er medlemmer i JAFA, skal få tilbud om deltidsarbeid mot betaling i dette ungdomshuset.

På sikt vil JAFA også utvide arbeidet til å omfatte tilbud til barn og unge mødre, som en helsestasjon for disse.

 

Jan Terje Løitegård og Mezgebu Fufa viser fram litt av gaven fra Norge. Et stolt styremedlem tar i mot på vegne av laget! Foto: Abbjørg Fjellro Løitegård
Jan Terje Løitegård og Mezgebu Fufa viser frram en gave fra Norge. Et stolt styremedlem tar i mot på vegne av laget. Foto: Annbjørg Fjellro Løitegård

 

Edru Livsstil Hamar oppfordrer andre lag og medlemmer ellers i DNT – Edru Livsstil til å støtte arbeidet i Etiopia ved å gi en pengegave til konto: 7162 09 63466.

 

Vil DU være med på tur til Etiopia?

adobestock_86751205-1170x570
De som blir med på opplevelsesreisen til Etiopia vil få se mye flott natur.

24. mars – 6. april 2017 arrangerer DNT – Edru Livsstil tur til Etiopia. Reiseledere er Magne Rydland og Mezgebu Fufa Bekana, begge fra Edru Livsstil Hamar. Opplevelsesreisen vil gi et spennende innblikk i Etiopia – et stort land med mange titalls folkegrupper og språk. Turen vil også inkludere et besøk til Jarso, med lokalt program i to dager i regi av JAFA.

Mer informasjon om påmelding og program for turen finner du her.

Comments are closed