fbpx

Avholdsfolket støtter vinmonopolet

Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) er glad for at 57% av Norges befolkning
støtter opp om Vinmonopolet, slik det kommer fram i en fersk meningsmåling av
Norstat på oppdrag for Vårt Land.

– Det viser at Frp sitt ønske, og nå også Venstres ønske om å åpne for vin i butikk ikke er
et folkekrav, men snarere et unødvendig velgerfrieri på bekostning av de
svakeste i samfunnet, uttaler generalsekretær i DNT Marit Barene.

– Vinmonopolet er ikke bare en av de mest effektive måtene å regulere
alkoholtilgangen på, de har også et stort utvalg av alkoholfri drikke som
ellers ikke er lett å få tak i, samt en kompetent betjening som både gir gode
råd og kontrollerer alderen på kjøpere effektivt.

– Å åpne for salg av alkohol i butikk vil ikke bare undergrave polet
økonomisk, det vil antakelig også undergrave unntaket fra EU-retten som
nordiske land har framforhandlet for å kunne opprettholde polordningen.

– Norge er blant de landene i Europa som har lavest alkoholforbruk,
likevel er det mellom 50 000 og 150 000 barn i Norge som sliter med
foreldrenes problematiske alkoholforbruk (mellom 5% og 14 %), og forskning
viser at når tilgangen på alkohol øker, så øker også antall storbrukere og
skadevirkningene av alkoholen. Men slik forskning, på tross av
internasjonal enighet, tas ikke på alvor av norske politikere på
stemmejakt.

Det handler om å finne balansepunktet, uttalte venstres Oslo-byråd Hallstein
Bjercke på et fagseminar i regi av Statens institutt for rusmiddelforskning
(SIRUS) sist uke.

– Hvor mange flere barn og uskyldige skal lide av andre menneskers
alkoholbruk før Venstre har funnet balansepunktet?, spør DNTs
generalsekretær.
Nær halvparten av alkoholskadene i Norge rammer andre enn alkoholbrukeren
selv, altså passive drikkere. Det synliggjøres blant annet av at omtrent 50% av volden i Norge skyldes alkoholbruk. 60 % av voldtektene, 60% av trafikkulykkene og 70% av drapene skjer også i alkoholrus. Det er klart forskningsmessig belegg for at alkoholskadene generelt øker i takt med totalforbruket.

No Comments Yet

Leave a Reply