fbpx

Aprilspøk: Lavere skatt for avholdsfolk

ImageHvert år bruker den norske stat milliarder av kroner i politi og helsesektoren på alkoholrelaterte problemer. Det er urimelig at folk som velger bort alkohol skal måtte betale for skader som er direkte forårsaket av alkoholbruk. Nå blir kanskje disse kostnadene kompensert gjennom lavere skatt for avholdsfolk. Det er Politiets fokus på hvor mye ressurser som brukes for å holde ro og orden i byene i helgene er utgangspunktet for forslaget som skal tas opp i stortinget til høsten. 

 

Det vil bli gjort et estimat av hvor mye ressurser som brukes i politi og helsevesen på alkoholrelatert kriminalitet og alkoholrelaterte skader. Deretter vil man beregne hvor mye dette tilsvarer per person, og registrerte avholdsfolk vil få dette beløpet som fratrekk i skatt på selvangivelsen. Kun kostnader direkte knyttet til alkohol vil bli kompensert. Sykdommer som er forårsaket av generell nedsatt helsetilstand pga. hyppig alkoholbruk skal for eksempel ikke tas med i beregningen. Det er foreløpig uklart hvilke beløp det er snakk om, men det antydes at det kan bli et par tusenlapper i året per person.

Det er foreslått at opplysninger om hvorvidt hver enkelt person er bruker eller avholds skal registreres i folkeregisteret, og at alle over 18 år som er registrert som bruker vil motta et personlig alkoholkjøps kort, som må vises frem hver gang vedkommende ønsker å kjøpe alkohol. Dersom man ønsker å bli avholdsperson må kortet sendes inn.

Datatilsynet mener alkoholbruk er sensitiv person informasjon, og protesterer mot et slikt register. – Hvorvidt man velger å drikke eller ikke er en privatsak. Og det er problematisk at staten skal sitte på slike opplysninger. Det er ikke lagt opp til noe skille mellom de som tar et glass i året og de som drikker seg sanseløs hver helg. Det vil være uheldig dersom opplysningene blir brukt til å ”straffe” folk som ønsker å kjøpe en lovelig vare, sier Georg Apenes.

– Så store konsekvenser alkoholbruken har for samfunnet er det absolutt ikke å anse som en privatsak, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis. Hun er positiv til forslaget og mener at det også vil virke positivt inn på kontrollen med salg til mindreårige dersom alle må vise bevis for at de har lov til å kjøpe alkohol.

– Det vil i første omgang være snakk om kun å kompensere avholdsfolk, men når ordningen er kommet i gang, kan vi vurdere om det kan være mulig med en differensiert ordning som gjør at de som drikker lite også vil bli kompensert noe, men da må det foretas en mer omfattende og mer ressurskrevende registrering, sier Anders Olsen, pressetalsmann for den gruppen av politifolk, politikere og folk innen helsevesenet, som har fremmet forslaget.

DNT er positive til forslaget, og tror det kan gjøre det lettere for folk å si nei til alkohol, og særlig å ta det siste skrittet fra å drikke lite til å bli totalavholds.

– Dette er et fantastisk godt forslag, sier generalsekretær Sissel-Anny Hjelmtveit. Det eneste som er synd er at det er en aprilspøk, og at vi avholdsfolk dermed må fortsette å betale for konsekvensene av andre folks alkoholbruk. Det som ikke er en aprilspøk er nemlig alle ressursene som brukes hvert år fordi nordmenn drikker så mye.

No Comments Yet

Leave a Reply