fbpx

Nytt politisk prosjekt fra 2021

DNT – Edru Livsstil har fra 2021 fått støtte fra Helsedirektoratet til å starte opp igjen ruspolitiske prosjekt etter flere år uten tilskuddProsjektet har vi kalt “Alkoholpolitikk – i et folkehelseperspektiv“.

Ny prosjektkoordinator

Vår organisasjonskonsulent i Sør-Norge, Daniel Nilsen er prosjektkoordinator for vårt alkoholpolitiske prosjekt “Alkoholpolitikk – i et folkehelseperspektiv”.

Daniel holder kontor i Kristiansand, men prosjektet er landsomfattende.

Gjennom prosjektet vil vi drive aktiv lobbyvirksomhet, og begynner med Kristiansand kommune. De politiske partiene i flere kommuner vil etter hvert bli kontaktet for å drøfte innhold i deres lokale ruspolitikk. Prosjektkoordinator Daniel Nilsen vil ta hovedansvaret for denne delen av prosjektet.

Daniel kan kontaktes her.

Fagkonferanser i august

I 2021 vil vi arrangere fagkonferanser. 2021 er valgår og vi ønsker å sette søkelyset på ruspolitikk gjennom debatter og foredrag. Vi har tenkt å ha minst to slike konferanser, en i Kristiansand og en i Bergen, og muligens også flere steder. På̊ konferansene vil vi fokusere på̊ betydningen av at kommunene driver et effektivt forebyggende arbeid mot bruk av alkohol og cannabis. Til konferansene vil vi samle deltagere fra politiske partier, frivillige organisasjoner, fagfolk fra kommuner og institusjoner, samt helsepersonell. Medlemmer som har interesse for alkoholpolitikk er også velkomne. Målet med konferansene er å bygge opinion og støtte for en solidarisk ruspolitikk i byene.

Skoleringsarrangement for medlemmer
Vi ønsker at medlemmene i DNT – Edru Livsstil skal få god skolering i alkoholpolitikk og mediearbeid. Vi legger derfor opp til to skoleringsarrangement hhv. 12.juni Kristiansand og 26.juni i Bergen. Et vanlig år ville vi hatt dette som ett samlet arrangement, men på grunn av covid-19 ser vi det som mer realistisk og ansvarlig å dele arrangementet i to mindre samlinger. På arrangementene skal deltakerne få læring i lobbyarbeid, innføring i skriving av kronikker, samt kjennskap til og kunnskap om forskning på lokal alkoholpolitikk. Vi vil gi våre politisk interesserte medlemmer opplæring til å bli lokale talspersoner i ruspolitiske spørsmål. Gjennom seminarene skal deltakerne lære hvordan de kan komme i dialog med lokale politikere og hvordan de kan fronte ruspolitiske budskap i lokale medier. Dersom dette er noe for deg, kan du sende en e-post til: daniel@edru.no.

Høringer og høringssvar

DNT – Edru Livsstil vil bidra med politisk påvirkning gjennom høringssvar og kronikker.

Studiestart

DNT – Edru Livsstil vil bistå ulike kommuner i utvikling av alkoholfrie alternativ for studenter. Vi ønsker å se spesielt på studiestart og fadderukearbeidet. Dette blir et samarbeid med vårt eget studentprosjekt Sammen og Lykkepromille.