fbpx

Alkoholfri samværskultur

Folk endrer ikke alkoholvanene sine på bakgrunn av faktaopplysninger om alkohol som de får gjennom informasjonskampanjer og skoleundervisning. I Norge er alkohol så sterkt innvevd i sosial integrering at det for mange oppleves som helt naturlig å bruke alkohol i svært mange sammen­henger. Hvis dette mønsteret skal brytes, må det være gjennom erfaringer der en opplever at alkoholen egentlig ikke trenger å være så viktig for samvær med andre i hverdag og fest.

No Comments Yet

Leave a Reply