fbpx

Alkoholfokus ved studiestart

– Jeg møtte opp på det som i fadderprogrammet het rebusløp. Jeg hadde gledet meg, for jeg liker rebusløp. Jeg følte meg dum. Jeg var tydligvis den eneste som ikke hadde skjønt at rebusløp ved studiestart betyr pub til pub-runde. Jeg ble skikkelig skuffa, og bare dro hjem igjen, for jeg hadde ikke lyst til å drikke.
Tusenvis av nye studenter er ønsket velkommen og har sosialisert seg inn på universiteter og høyskoler de siste ukene. Det er et problem når stadig flere av aktivitetene handler om alkohol. Det fører til at avholdsfolk faller utenfor, og at mange studenter vender seg til et skadelig alkoholforbruk. Men nå ser det kanskje ut til at vi skal klare å snu denne trenden.

Helseskadelig drikkemønster
En fersk undersøkelse viser at en av tre studenter har et helseskadelig drikkemønster. I 1997 drakk studentene i gjennomsnitt 5,47 liter ren alkohol i året, i 2006 hadde dette økt til 6,55 liter, noe som tilsvarer en 20 % økning. Det har vært en generell økning i hele befolkningen i denne perioden, så studentene er ikke i noen særstilling, men studentene hadde allerede i 1997 et mye høyere forbruk enn resten av befolkningen.
 
Økningen i forbruket skyldes ikke at studentene drikker oftere, men at de drikker mer hver gang de drikker. I følge internasjonal standard har 40 prosent av kvinnene og 32 prosent av mennene et drikkemønster som, hvis det blir opprettholdt over tid, kan innebære en høy eller alvorlig risiko for alkoholrelaterte helseskader, skriver Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) som har gjennomført undersøkelsene.

Flere alkoholfrie aktitiviteter?
Etter at undersøkelsen ble presentert, har studentforeningene blitt mer oppmerksom på problemstillingen, bla. fordi media har fokusert på saken. I år har det vært flere artikler med studentforeninger og fadderukeansvarlige som skryter av at de også legger opp alkoholfrie aktiviteter for nye studenter de første ukene.

Og når vi leser programmene for fadderukene er det mange potensielt spennende aktiviteter, idrettsarrangementer, rebusløp, fjellturer, bridgekurs, konserter, filmkveld, familiedag med pølsefest, quiz-kveld og grilling. Det er veldig få av arrangementene som antyder at det vil være alkohol involvert. Vi lukter lunta når det heter pubquiz eller vorspiel i parken før fest på samfunnet. Men de aller fleste arrangementene som står på programmet høres ut som aktiviteter som kunne vært i regi av avholdslaget.

Jenta som møtte opp på et rebusløp som viste seg å være en pub til pub-runde er nok ikke den eneste som er blitt skuffet. Mange arrangementer er i teorien alkoholfrie, men det er fortsatt en oppfatning og forventning om at det meste sosiale ved studiestart handler om alkohol som vil ta lang tid å snu.
– Denne kvelden er det konsert og grilling, og arrangementet er i utgangspunktet rusfritt. – De som tar med alkohol, gjør det på eget initiativ, sier lederen for fadderuke ved NTNU til Universitetsavisa.
Hvis de fleste studentene har tatt med seg øl og drikker på et arrangement, og ingen stopper dem, så kan det vel ikke kalles et rusfritt arrangement? Denne uklarheten gjør at de som trodde at det skulle være rusfritt føler seg enda dummere, fordi alle andre tilsynelatende har skjønt at de skal ta med seg øl.

Det er et stykke å gå, og det er nødvendig å bli enda tydeligere. Men det er positivt at de som har ansvaret for de sosiale aktivitetene har fokus på problemet, og ser at det er behov for alkoholfrie arrangementer for at alle skal føle seg inkludert.

AKAN for studenter
Studenter i Bergen har i år fått delta i et prosjekt i regi av AKAN med utprøving av et forebyggingsverktøy spesielt tilpasset studenter. En dialogkonferanse med 8-10 studenter, ”Av-og-til-prat”, skal skape bevissthet rundt alkoholens rolle i det sosiale fellesskapet.

Før de nye studentene kom denne høsten, arrangerte AKAN slike gruppesamtaler med fadderne. Mer bevisste faddere vil kunne være med på å snu fokuset bort fra alkohol i disse første ukene, og dermed bli bedre i stand til å sørge for at færre studenter faller utenfor det sosiale miljøet. Våren 2009 ferdigstilles en digital versjon av ”Av og til-prat”, og da kan alle studiestedene ta i bruk verktøyet selv.

Vi må sørge for å holde fokuset i flere år fremover slik at bevisstheten holdes ved like hos de som er ansvarlige for det sosiale programmet. Da kan vi kanskje om noen år merke en nedgang i alkoholkonsum blant studenter. Noe som også vil gi en positiv utvikling for resten av samfunnet i og med at vi vet at mange studenter i dag drar med seg de dårlige drikkevanene over i arbeidslivet.

Les rapporten fra SIRUS for undersøkelsen om studenter og rusmidler fra 2007:
http://www.sirus.no/files/pub/367/sirusrap.4.07.pdf

Se innslag om faddere på Av-og-til-prat på NRK Puls:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/403262

Les mer om Av-og-til-prat og andre tilbud til studenter på AKAN sine hjemmesider:
http://www.akan.no/publisher/publisher.asp?id=64&tekstid=486

 

DNTs side om ungdom og alkohol med bl.a. klipp fra media den siste tiden:

http://www.avhold.no/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=159

No Comments Yet

Leave a Reply