fbpx

Alkoholens konsekvenser for klima og miljø

I dag, 5. juni, er det verdens miljødag. Hva har alkohol med miljø å gjøre? Faktisk en hel del! Visste du at nordmenns alkoholforbruk krever mer areal, enn det som trengs for å dekke nordmenns forbruk av poteter og grønnsaker? Og hvordan er det med klimautslipp og forsøpling? I denne artikkelen ser vi på noen utvalgte konsekvenser av alkoholforbruk for klima, miljø og natur.

Forsøpling

Edru Livsstil har i mai satt fokus på hvordan alkohol bidrar til forsøpling. Generalsekretær Marit Barene hadde et innlegg på trykk i BT om hvordan glassflasker og metallbokser på avveie i naturen krever dyreliv. Det tar minst én million år før en glassflaske er ferdig nedbrutt i naturen, og ølbokser bruker to hundre år på å bli nedbrutt såpass at vi ikke ser dem. Dyr får i seg småbiter gjennom fôr, eller skader seg på glasskår i naturen. Alkohol har den virkning at det setter ned impulskontroll. Lavere impulskontroll betyr dårligere vurderingsevne, og det er å forvente at dette høyner risikoen for å kaste fra seg. Dette bekreftes også da det i Oslo er mest forsøpling tilknyttet natteliv i helgene. Hvor mange ølbokser og hvor mye søppel som kastes ut fra båter, kan vi bare spekulere i. For å motvirke konsekvensene av disse problemene kan vi gjeninnføre pant på glass, øke pantesatsen og begrense tilgangen til å drikke alkohol utendørs.

Arealbeslag og avskoging

Det er naturkrise. Vi blir stadig flere mennesker på planeten, og for at det skal være nok til alle samtidig som vi bevarer natur, fordrer det smart arealbruk. Denne uka kom forbud mot nydyrking av myr, fordi man har funnet ut at myr binder store mengder CO2. Likevel har det ofte vært fristende å ta i bruk myr til nydyrking (eller kjøpesentre og parkeringsplasser for den saks skyld). Samtidig henger behovet for areal sammen med vårt forbruk; noen typer forbruk krever mer areal enn andre. I en verden med krympende natur må vi prioritere. Det er som kjent mange tilhengere av alkohol, men man kan spørre seg om alkohol er verdt å bruke areal på i den store sammenheng. En rapport fra Framtiden i våre hender av 2011 viste at nordmenns alkoholkonsum legger beslag på større areal enn konsumet av poteter og grønnsaker sammenlagt.

Klimagassutslipp

Miljø er et bredere konsept enn klima, men klimagassutslipp påvirker også miljøet vårt. Utregning av totale klimagassutslipp er imidlertid ofte en komplisert affære. Veien fra produksjon til forbruker er lang og kronglete. Hvis vi ser på jordbruk, spiller det inn hva slags plantevernmidler som brukes, hvilke produksjonsmidler som brukes, hvordan det høstes, hvordan det transporteres fra gård til videreforedling, hvordan det omdannes til ferdig produkt, hvordan ferdig produkt transporteres til markedet, og hvor lang reiseveien er. I noen tilfeller skjer det store utslipp også under selve bruken, som for drivstoff. En undersøkelse fra 2007 anslo alkoholsektoren til å stå for 1.5 prosent av Storbritannias totale utslipp av drivhusgasser. Til sammenligning utgjør flyreiser om lag 2 % av globale utslipp – men høyere i Norge, et sted mellom 2,3 og 12,5 prosent – mens kjøttproduksjon står for 14,5 prosent. Det kan være lett å stirre seg blind på de største klimasynderne innen transport og landbruk, men hvis Norge skal nå målet på 50 prosent kutt i utslipp i 2030 sammenlignet med 2005, kan heller ikke denne utslippskilden neglisjeres.

Transportutslipp

I tillegg til at det er utstrakt bruk av taxi og bil i forbindelse med uteliv, er kanskje Taxfree på flyplassene den mest graverende transportkoplingen til alkohol. Taxfree-ordningen medfører at man kan kjøpe alkohol uten avgifter på flyplassene. Billigere alkohol leder til økt konsum. Økt konsum fører til økte problemer, som lavere forventet levealder, økt risiko for kreftsykdommer, fedme, diabetes og hjerte-kar-sykdommer, ulykker og vold. Salget på Taxfree har vært økende, og dette bidrar til å subsidiere fly gjennom økt inntekt til flyplassene, som deretter kan senke landingsavgiftene. Billigere flybilletter fører til flere flyreiser og mer klimagassutslipp. I tillegg kan folk spekulere i at billigere varer på Taxfree gjør at noe av flybilletten sparer seg inn. Hører Taxfree hjemme i 2020?

Avsluttende bemerkninger

Det kan se ut som om alkohol er en noe oversett problemkilde for klima, miljø og natur. Det er også åpenbart at flere tiltak på dette feltet kunne tjent både folkehelse, natur og klima. Men tør politikerne å gå foran?

Les mer? Les blant annet om hvorfor mange vegetarianere også velger å være avholds.

Comments are closed