fbpx

Alkoholbruken blant eldre stiger

Dagens eldre er ikke som før. Eldre i dag er friskere enn tidligere, lever lengre, og kommer inn i alderdommen fra en annen virkelighet enn forrige generasjon. Mange flere har høyere utdanning, har reist, jobbet, bor i byer og går gjerne inn i sine eldre dager med god tid og god råd. Slike samfunnsendringer spiller inn på drikkemønsteret – folk drikker generelt mer enn før, og det er hos de eldre økningen er størst.

alkoholbruk-blant-eldre-stiger-kilde-ssb
Statistikken viser hvor mange prosent av befolkningen som drikker alkohol to eller flere ganger per uke, og gjelder for begge kjønn. Kilde: SSB

Sammenlignet med de fleste andre land i Europa har den norske befolkningen lavt forbruk av alkohol, men forbruket har likevel økt betydelig de siste 20 årene, ikke minst blant middelaldrende og eldre. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at både kvinner og menn på 60 år eller eldre har doblet sitt alkoholinntak i perioden 1995-97 (HUNT2) til 2006-08 (HUNT3). Siste målinger på alkoholkonsum fra SSB (2012) viser at 23 % av kvinner og menn mellom 44 og 66 år drikker alkohol to eller flere ganger per uke.

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) viser lignende tall, og finner også at det drikkes relativt store mengder. 12,1 % av kvinnene i aldersgruppen 50 – 59 drikker en halv flaske vin eller tilsvarende minst to – tre ganger i uken. Det er fire ganger så mye som blant 30-39-årige kvinner.

NRK skrev nylig om at flere voksne opplever at foreldrene deres får alkoholproblemer. Les saken her.

Helserisikoen må tas på alvor

Alkohol handler om den enkeltes valg, men også om rett og mulighet til god helseinformasjon. Mange eldre er av den oppfatning at alkohol er en slags helsedrikk som hjelper mot dårlig søvn, hjerteproblemer og som erstatning for beroligende midler. Slike argumenter har ikke hold i medisinsk forskningslitteratur. Det trengs helseopplysning, ikke minst om uheldige effekter av alkohol og medikamentbruk. Eldres helse påvirkes nemlig vesentlig av alkoholkonsum. Alkohol- og rusbruk er rangert som den femte største risikofaktoren for helsetapsjusterte leveår i Norge, og sykdom fra alkohol er med andre ord noe man lever lenge med og som påvirker evnen til å fungere vesentlig. Man regner med at en dobling av alkoholforbruket fører til en firedobling av skadeomfanget.

En av grunnene til at vi ikke hører så mye om risikofylt alkoholkonsum hos endre kan være alderisme – negativ særbehandling av en gruppe over en bestemt alder. Det er gjerne en utbredt forståelse om at «eldre må jo få lov å kose seg litt», noe som bidrar til at eldres risikoforbruk ikke blir tatt tak i av helsepersonell, pårørende og eldre selv. Tabuer knyttet til alkohol, og skam knyttet til ledsagende atferd kan forsterke fraværet av dialog om temaet.

En viktig jobb fremover er derfor å bryte ned tabuer og spre nøktern kunnskap om eldre og alkohol, særlig når det gjelder informasjon om kombinasjonen av medikamenter og alkohol.

Kilder:
SSB.no
Forskning.no – Eldre kvinner drikker mer
Forskning.no – Eldre drikker oftere
Forebygging.no
HUNT2
HUNT3