fbpx

Alkoholbruk i tenårene kan skade fremtidige barn

Gjentatte turer på fylla kan påvirke hjernefunksjonene til fremtidige barn og utsette dem for psykiske lidelser som depresjon, angst og metabolske syndromer, ifølge ny forskning.

brain-1845962_960_720
Ifølge forskere er «binge drinking» ikke bare farlig for hjernefunksjonene til de som drikker, men også for deres fremtidige barn.

Det er forskere fra Loyola University Chicago Stritch School of Medicine som har funnet ut at sporadisk stordrikking, eller det som er kjent som «binge drinking» på engelsk, ikke bare er farlig for hjernefunksjonen til tenåringer og unge voksne, men også for fremtidige generasjoner.

Studien ble gjennomført på rotter, og resultatene viste at et gjentakende høyt alkoholkonsum over korte perioder endret på genenes «på- og av-brytere». Når enkelte gener er skrudd på, instruerer de cellene til å lage proteiner, som påvirker fysiske og atferdsmessige trekk. I studien ble det funnet at gener som normalt sett er skrudd på, var skrudd av, og omvendt.

I studien ble en gruppe unge hann- og hunnrotter eksponert for en mengde alkohol tilsvarende seks episoder med «binge drinking» for mennesker. Rottene paret seg etter å ha blitt edru, og hunnrottene forble edru gjennom svangerskapene – føtalt alkoholsyndrom hos fostrene kunne dermed utelukkes.

Gjelder for begge kjønn

Rottene som hadde fått alkohol ble deretter sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke hadde fått alkohol. Forskerne undersøkte gener i hypothalamus, som er en gruppe nerveceller i hjernen som blant annet er med på å styre reproduksjonen, og fant molekylære endringer i DNA-et som reverserte på- og av-bryterne i enkelte gener. Hele 159 slike endringer ble funnet i avkom av hunnrottene, 93 endringer i avkom av hannrottene, og 144 endringer i avkom der begge rottene hadde blitt utsatt for alkohol.

Selv om resultater fra dyreforsøk ikke nødvendigvis kan overføres til mennesker, er det betydelige likheter mellom hjernene til rotter og mennesker, inkludert når det gjelder alkoholmetabolisme, funksjonen til hypothalamus og mønsteret og mengden av «binge drinking», ifølge en av forskerne i studien.

Kilde:
The Science Explorer

 

 

No Comments Yet

Comments are closed