fbpx

Alkohol – vårt mest skadelige rusmiddel

Selv om alkohol er et lovlig og allment akseptert rusmiddel, er det et av rusmidlene som påfører samfunnet mest skader. For en fullsatt sal hos Bergen Offentlige Bibliotek nådde Andreas J. Landsnes, overlege på psykiatrisk akuttmottak ved Sandviken sykehus, ut til et stort publikum om farene ved bruk av alkohol.
Rundt 150 var møtt opp for å høre Andreas J. Landsnes’ foredrag om alkohol

Temaet, som ble presentert 4. februar, var det første i rekken av årets foredrag ved «Psykiateket», som er en serie om temaer knyttet til psykisk helse ved hovedbiblioteket i Bergen. Serien startet opp i fjor, og det hele begynte med et ønske Landsnes hadde om å nå ut til et bredere publikum enn han tidligere hadde gjort under foredrag på Sandviken sykehus. Samarbeidet med biblioteket har gått over all forventning, og høstens foredrag om angst, depresjon, bipolare lidelser og tvang i psykiatrien var svært populære. I år er han tilbake med fire foredrag om bruk av rusmidler og legemidler.

Alkohol mest skadelig

– Det er ingen steder det er mer moralisering enn der det gjelder rus. Jeg tenker at vi skal ha en ruspolitikk basert på kunnskap, og formålet skal være å redusere skadene, sa Landsnes, og startet presentasjonen om alkohol med en sammenligning av skader fra ulike rusmidler, utarbeidet av David Nutt m.fl. i The Lancet.

20 ulike lovlige og ulovlige rusmidler ble vurdert basert på 16 ulike kriterier for å vurdere skader – både på brukeren selv og på andre. Teller man opp kriteriene kommer man fram til at det lovlige rusmiddelet alkohol er det som er mest skadelig.

Basert på disse 16 kriteriene er alkohol det mest skadelige blant rusmidlene som ble sammenlignet.

Alkohol og sykelighet

Det er en tydelig sammenheng mellom alkoholkonsum i befolkningen og forekomst av skrumplever – Norge ligger heldigvis langt nede på statistikken.

– Helsedirektoratet vil forby pappvin som et av mange tiltak for å begrense alkoholbruken i Norge, og siden det er en klar sammenheng mellom alkoholforbruk og sykdom er dette en god idé, men det diskuteres jo iherdig i avisene, sa Landsnes.

– Desto mer pappvin du drikker, jo mer går det galt i pappen!

– Vi har lenge hørt at det er fordeler med alkohol – noen forbinder alkohol med sunnhet. Er det noe alkohol hjelper på, annet enn humøret? spurte Landsnes, og presenterte videre funn fra en undersøkelse presentert i The Lancet i september 2018.

Undersøkelsen, som har fulgt 28 millioner mennesker over mange år, viser at ingen nivå av alkoholforbruk forbedrer helsen. Det ser ikke ut til at man blir noe friskere – derimot øker dødeligheten for alle sykdommer bortsett fra for hjerte- og karsykdommer, hvor det har en viss positiv effekt.

Forekomsten av hjerneslag øker kraftig, og det er lite som skal til – bare 50 gram alkohol per uke.

– Desto mer pappvin du drikker, jo mer går det galt i pappen, er konklusjonen til Landsnes.

Ingen tro på et rusfritt samfunn

Han har likevel ikke tro på et samfunn uten rus.

– Man kan si man vil ha et rusfritt samfunn, men jeg tror rus har kommet for å bli. Går man 1000 år tilbake i tid, fantes det allerede rusmidler, fortalte han.

– Jeg har ikke helt tro på et samfunn uten rus, men det er mange måter å ruse seg på. Personlig ruser jeg meg hver morgen før jeg går på jobb – jeg løper opp Fjellveien, og kroppen produserer sine egne rusmidler – endorfiner.

De forskjellige rusmidlene frigjører dopamin i hjernen. Jo raskere det virker, jo større er sjansen for å utvikle avhengighet. Dette er noe som varierer fra person til person, og det er ikke alltid lett å vite hvor grensen for avhengighet går. Man definerer avhengighet med sterk lyst, kontrolltap, abstinens, toleranse (man må stadig drikke mer for å få samme virkning), tidsbruk, fortsatt bruk tross åpenbare skade. Avhengighet er rett og slett når man ikke kan la være.

Landsnes har et tips til dem som er i tvil: Om man lurer på om man er alkoholiker, kan man ta en test: prøve å holde seg vekke i en måned. Om man klarer det, er man nok ikke alkoholiker. Hvis ikke, bør man oppsøke hjelp.

Lovlig?

Landsnes presenterte til slutt et nytt rusmiddel – metylkarbinol:

«Et nytt rusmiddel har kommet på markedet, det er en klar væske som øker risikoen for kreft, skader leveren, gir hjerneskade og er mer giftig enn ecstasy og kokain. Avhengighet kan oppstå etter ett enkelt inntak, de som er avhengige av metylkarbinol gjør ofte mye for å få mer av rusmiddelet – de lar barn gå sultne og banker opp nære familiemedlemmer for å få penger til neste dose. De som bruker rusmiddelet av og til kan bli rasende og politiet rapporterer økt kriminalitet i forbindelse med inntak av rusmiddelet. Bør vi legalisere dette rusmiddelet?»

Blant rundt 150 oppmøtte, var det kun én person i salen som rakk opp hånden. Ikke overraskende er metylkarbinol ikke noe nytt, men bare et annet ord for alkohol. Hvor mange som skjønte dette er uvisst, men svaret var likevel helt klart: hadde det vært opp til Landsnes publikum, hadde ikke alkohol blitt lovlig i dag.

Lykkepromille

Så hvorfor drikker man alkohol når det er så mange negative sider?

Alkohol er det eneste rusmiddelet som virker stimulerende og sløvende på en gang. Så lenge utskillelsen av det stimulerende stoffet dopamin er større enn utskillelsen av det sløvende GABA, har du lykkepromille, forklarte Landsnes.

– Vi kan avkrefte myten om at det er noen heldige virkninger av alkohol, utenom lykkepromillen, dersom man drikker ansvarsfullt og forsiktig.