fbpx

Alkohol øker risikoen for slag hos eldre

Drikker man mer enn to glass vin daglig, øker risikoen for slag med en tredjedel, ifølge forskning.

Dette gjelder folk i 50- og 60-årene, og er blitt funnet ut av tsjekkiske forskere som har studert data fra Svenska Tvillingregisteret. Tvillingregisteret studerte et utvalg av 11.644 tvillinger som de fulgte opp over en periode på 43 år, fra 1967 til 2010. Forskerne fant at i par der den ene av tvillingene hadde fått slag, hadde vedkommende drukket mer i ganske høy alder enn den andre tvillingen som ikke hadde fått slag.

pexels-restaurant-person-people-hand-large
Eldre i Norge drikker stadig mer. For 50- og 60-åringer som drikker mer enn to glass vin eller tilsvarende hver dag, øker risikoen for slag med en tredjedel.

Risikerer å få slag fem år tidligere

De elde som drikker mest, risikerer å få slag fem år tidligere i alderdomen, uavhengig av hvordan de har levd som yngre eller om de har arvelig anlegg for slag, ifølge tidsskriftet Journal of the American Heart Association, der studien er publisert.

Eldre tåler alkohol dårligere

Undersøkelser fra de senere år viser at eldre i Norge drikker mer alkohol en tidligere, og økningen er særlig stor for kvinner.

Les også: Alkoholbruken blant eldre stiger

Eldre tåler alkohol dårligere, ettersom en eldre kropp inneholder mindre vann, og konsentrasjonen i blodet derfor blir høyere i en eldre kropp enn en ung ved samme drikkemengde. Leverens og nyrenes funksjoner er også dårligere, og eldre hjerner reagerer lettere på alkohol en yngre, ifølge Institute of Alcohol Studies.

Kilde:
Forskning.no