fbpx

Alkohol øker risikoen for covid-19

Tekst: Per Leimar, IOGT-NTO

Koronapandemien har hatt stor innvirkning på samfunn i hele verden. Det er blitt veldig tydelig hvor viktig det er for samfunnet å handle for å beskytte menneskers helse. Det faktum at alkohol spiller en viktig rolle i spredningen av viruset mellom mennesker og i samfunn, er i mange tilfeller ikke blitt lagt merke til.

Politisk sekretær, IOGT-NTO

En ny rapport skrevet av ledende alkoholforskere, har samlet forskning om alkoholens betydning for spredning av koronaviruset. Rapporten er, i likhet med tidligere rapporter i samme serie, et initiativ fra nordiske frivillige organisasjoner og akademiske organisasjoner.

Forskning viser at alkohol gjør det lettere for koronavirus å komme inn i cellene og også svekker kroppens immunsystem på flere måter. Alkohol er også en medvirkende årsak til mange av sykdommene som har vist seg å øke risikoen for å bli alvorlig syk med covid-19, for eksempel høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer eller leversykdom. I tillegg fører alkohol til en større smittespredning på grunn av at den reduserer sosiale hemninger og svekker dømmekraften. Situasjoner der alkohol konsumeres, på restauranter eller private fester, har spilt en viktig rolle i spredningen av smitte i, og til og med mellom, land.

Alkohol påfører allerede helsevesenet en stor belastning gjennom sykdommene og ulykkene som forbruket forårsaker. Det faktum at det også øker antall tilfeller av covid-19, legger en dobbel belasting på helsevesenet i tider når det er behov for helsetjenester mer enn noen gang.

Forfatterne understreker at helsemyndighetene bør informere om alkoholens risiko for smittespredning og infeksjon og anbefale personer i risikogruppen å redusere eller unngå alkoholkonsum.

Rapporten viser også at det under pandemier som denne er spesielt viktig å innføre sterke alkoholpolitiske tiltak. Tiltak som å øke alkoholavgifter, begrense tilgjengeligheten ved å begrense salg av take-away og hjemlevering, begrense åpningstider og antall skjenkebevilgninger. Slike tiltak vil begrense smittespredningen, redusere belastningen på helsevesenet og øke offentlige inntekter.

Rapporten beskriver også regjeringenes og alkoholindustriens handlingsmønster under pandemien. I løpet av pandemien har lobbyistene i alkoholindustrien jobbet energisk over hele verden for å forme debatten om alkoholens rolle i samfunnet og for å svekke alkoholpolitiske tiltak. Der bransjen har fått gjennomslag for svekkede tiltak, er det en risiko for at det blir vanskelig å gjenopprette regelendringene som egentlig skulle være midlertidige. De negative effektene på folkehelsen risikerer derfor å bestå selv når pandemien er over. Forfatterne anbefaler at regjeringer og folkevalgte aktivt søker synspunkter fra andre sektorer enn den kommersielle alkoholhandelen om forslag til endringer i alkoholpolitiske tiltak. Rapporten viser også at beslutningstaking bør være transparent og at offentlige aktørers kontakt med økonomiske interesser bør være offentlig tilgjengelig for fullt gjennomsyn.

Forskningsgruppen skriver i rapportens konklusjon: “Koronapandemien har påvirket alkoholforbruket, og alkoholforbruket har spilt en viktig rolle i spredningen og omfanget av pandemien. Alkohol og koronapandemien er en dødelig kombinasjon.”

Rapporten er skrevet av Harold Holder, Tanya Chikritzhs, Frida Dangardt, Sven Andréasson, Timothy Naimi, Tim Stockwell og Adam Sherk. Den inngår i rapportserien ”Alkoholen och samhället” og er utgitt av Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, IOGT-NTO Sverige, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar för Framtiden, Actis –Rusfeltets samarbeidsorgan, Alkohol & Samfund, Hela människan, MA – Rusfri Trafikk, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsförbund, Sveriges Frikyrkosamråd, Svensk förening för Beroendemedicin, Movendi og Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT). Rapporten er blitt produsert med støtte fra Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Alle rapportene i serien er tilgjengelige på engelsk og svensk og kan lastes ned her.