fbpx

Alkohol kan ekskludere mennesker med innvandrerbakgrunn

DNT – Edru Livsstil er opptatt av å inkludere og engasjere mennesker med innvandrerbakgrunn i vår organisasjon. Visste du at i Norge er det bare mellom 6-10 % som ikke drikker alkohol? Det er faktisk så vanlig med alkohol i Norge at vi ligger blant de landene i verden med lavest andel avholdsfolk og høy andel som drikker alkohol!

I motsetning til nordmenn flest har mennesker med ikke-vestlig bakgrunn et svært annerledes forhold til alkohol. Hele 33 % blant ikke-vestlige innvandrere i jobb drikker aldri alkohol. Det bor ca. 5,4 millioner mennesker i Norge i dag. Av disse menneskene har ca. 1 million mennesker innvandrerbakgrunn, dvs. ca. 19 % av befolkningen (dette inkluderer barn av to innvandrerforeldre). Derfor er innvandrerbefolkningen en av de viktigste avholdsgruppene i det moderne Norge. Andelen studenter med innvandrerbakgrunn har økt fra 10-12 prosent, til 15-18 prosent på flere studier. Dvs. at andelen innvandrere blant studenter er ganske lik befolkningen generelt sett.

Visste du at det i studieåret 2013-2014 kom hele 24.000 internasjonale studenter til Norge for å studere?

For eksempel var over 1/4 av søkere til BI i 2017 fra utlandet. Disse to gruppene har ikke nødvendigvis det samme forholdet til alkohol som nordmenn, og vi i DNT – Edru Livsstil ønsker å skape gode rusfrie sosiale og nøytrale møteplasser for disse to gruppene.

Innvandrere er dessverre dårlig representert i frivillige organisasjoner og deltar mindre i dugnad enn resten av befolkningen. Kun 17 % deltar i frivillige organisasjoner. Dette ønsker vi i DNT – Edru Livsstil å være med å endre ved å vektlegge inkludering og integrering mer i vårt arbeid. Vi ønsker å bidra til at mennesker som velger å avstå fra alkohol og andre rusmidler, skal få muligheten til å bli kjent med andre som er avholds, på tvers av religiøs, etnisk og politisk bakgrunn. Sammen skaper vi gode rusfrie og nøytrale møteplasser som bidrar til inkludering, integrering og sosialisering. Disse plassene er også en god arena for å forbedre norsken og bli kjent med etniske nordmenn som har valgt bort alkoholen helt både på privaten og i offisielle sammenhenger.

Mange innvandrere opplever at alkoholen kan gjøre terskelen høyere for å bli kjent med etniske nordmenn, og ønsker å bli kjent med nye mennesker innenfor en trygg og rusfri ramme. DNT – Edru Livsstil ønsker å være en brobygger, og bidra til flere rusfrie arenaer.

For mange innvandrere vil det være en god mulighet til å bli med i ulike styrer som spesialiserer seg på ulike ting, som gaming, lokallagsarbeid (vi har over 30 lokallag i Norge), vegetarisme, idrett og alderdom. Dette er bra for å bygge en god CV og kan være med på å lære opp nye landsmenn i demokratiforståelse og organisasjonsarbeid. Gjennom organisasjonen vil man lære å skrive sakslister, protokoller, håndtere stemmegiving, lære å argumentere og debattere gjennom våre ulike arrangementer og mye annet. Organisasjonen er også avhengig av å få nye perspektiver og nye måter å gjøre ting på som mange etniske nordmenn ikke har tenkt på. Dette går altså begge veier.

Vi i DNT – Edru Livsstil ønsker å ha deg med på laget og lære nye måter å gjøre ting sammen på i trygge og rusfrie omgivelser. Bli med og engasjer deg i en organisasjon som verdsetter deg nettopp fordi du er enig i at rusfrie møteplasser skaper de beste minnene og vennskapene.