fbpx

Aldring og rusmidler – slik virker alkohol på eldre

Eldre er spesielt utsatt for skadelige effekter av alkohol. Når man blir eldre skjer det forandringer som gjør at alkohol og andre rusmidler kan få større effekter enn man vanligvis tenker på, og dette kan utgjøre en risiko for helsen og funksjonsnivået.

Eldre har generelt flere sykdommer, og de bruker mer medisiner der alkohol kan samvirke. Kombinasjonen av aldring, sykdom og medisinbruk gjør at vi kan få en problematisk alkoholbruk uten at vi vil kunne kalle det misbruk, ifølge Fred Rune Rahm, lege og en av forfatterne av den nye boken Aldring og rusmidler, som er utgitt i 2016 av KoRus Sør – Borgestadklinikken.

KorRus Sør startet arbeidet med eldre og rus i 2011. Mye av bakgrunnen var at det fantes lite fagstoff om temaet, og derfor valgte de å samle kompetanse om dette i en bok, med håp om at det kan være til nytte for dem som møter problemstillingen i arbeidet sitt, samt bidra til å holde temaet på dagsorden.

aldring-og-rusmidler
KoRus Sør – Borgestadklinikken ga ut boken Aldring og rusmidler i 2016.

Dette sier boken om alkoholens effekter på eldre:

  • Alkohol påvirker mange organer i kroppen og virker negativt inn i forhold til minst 60 lidelser (WHO 2004). Alkohol virker på hjernen, og gir for eksempel dårligere hukommelse og oppmerksomhet. Hvis man slutter å drikke kan demens reduseres betraktelig.
  • Alkohol har en rekke konsekvenser for helse og funksjon i alderdommen, blant annet for høyt blodtrykk, leversvikt, brystkreft, fall og skader og mentale problemer.
  • Risikofylt alkoholbruk kan forsterke eksisterende psykiske lidelser som angst og depresjon hos eldre.
  • Skader på tredjepart er også mer utbredt, for eksempel dårligere kjøreferdigheter, nedsatt arbeidsevne og økning i sykefravær. Konsekvenser kan også være økt forekomst av psykososiale problemer hos pårørende, for eksempel i form av symptomer på depresjon og angst og for øvrig konfliktfylte familierelasjoner. Pårørende har mange helseproblemer og stort forbruk av legemidler.
  • Det har i de siste årene stadig kommet forskning som ser på sammenhengen mellom kreft og alkoholbruk, særlig brystkreft hos kvinner. I oktober 2014 tikket denne meldingen inn: «Forbindelsen mellom alkohol og kreft ble påvist i 1987, og nær 25 år senere er folks oppmerksomhet om denne alarmerende lav. Der er «ingen tvil» om at alkohol kan forårsake kreft i munnhulen, svelget, strupehodet, spiserøret, lever, endetarm/tarm og bryst»

Les boken Aldring og rusmidler her.

Kilde:
Aldring og rusmidler (2016) Borgestadklinikken – Utviklingstrekk, sykdom, medikamenter, alkoholbruk. Forfattere: Terje Knutheim og Fred Rune Rahm.