fbpx

Aktiv og ansvarlig alkoholpolitikk

Rett før valget har Det Norske Totalavholdsselskapet (DNT) sitt landsmøte 8.-11. september. Visjonen er et fredelig og trygt samfunn for alle. De fleste kan vel støtte en slik visjon. Men da må vi ta på alvor de problemene som alkohol og andre rusgifter fører med seg. Alkoholen kan føre med seg mye ufred og utrygghet i familielivet, arbeidslivet og fritiden. Derfor utfordrer vi de lokale politikerne til å svare på noen spørsmål før valget.

Hvem vil satse på flere alkoholfrie samvær og arenaer for slike samvær? Hvem vil gjøre alkoholfri kulturutvikling til tema i lokalpolitikken?

Hva vil politikerne gjøre for å begrense støy, vold, voldtekter, hærverk og ulykker på veiene og på sjøen der alkoholen spiller en stor rolle?

Vil politikerne begrense skjenketiden på offentlige steder og sette et tak på antallet bevillinger for å få ned alkoholkonsumet og dermed skadevirkningene?

Hvordan vil politikerne stimulere idrettsorganisasjoner til alkoholfritt idretts- og tribunemiljø?

Hvilke tiltak vil de politiske partiene satse på for å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner til å diskutere skadevirkninger av alkohol- og narkotika?

Hva vil partiene gjøre for å skape et bedre ettervern for rusmisbrukere? Vil dere gå sammen i Lister på tvers av partigrensene for å gi meningsfylte arbeidsoppgaver til de som sliter med alkohol og andre rusgifter? Vil dere etablere nye arbeidsplasser for rusmisbrukere?

Hva slags fyrtårn har partiene i sin alkoholpolitikk?

Av Trygve Omland

No Comments Yet

Leave a Reply