fbpx

Agora i praksis- rusfri kafé i Oslo

Tekst: Wenche Bakkebråten
Foto: Hallvard Hartveit

Unge voksne i Oslo savner et rusfritt samlingssted. Kaféprosjektet hvor ildsjeler fra DNT, Juvente og IOGT arbeider sammen tar sikte på å drifte en rusfri kafé som skal appellere til et bredt publikum. Menneskevennen tok en prat med en av initiativtakerne, Pernille Christensen.

Kaféprosjektet er et ekte samarbeidsprosjekt mellom DNT, Juvente og IOGT, kan Pernille fortelle. Kafe-gruppa tilhører prosjekt Agora i DNT, unge voksne med tilknytning til Juvente er initiativtakere, og IOGTs medarbeider Grethe Kosberg jobber sammen med Pernille en dag i uka.

Fyller et savn

Det har lenge vært diskusjoner rundt hvordan man skal verve og beholde yngre medlemmer. Det eksisterende medlemstilbudet i avholdsorganisasjonene appellerer i liten grad til unge voksne. Det er behov for andre arenaer. Sammen har vi kommet frem til at en kafé vil fungere som aktivitetsskaper og møteplass. Vi trenger en aktivitet som kan virke samlende og identitetsskapende i forhold til en alkoholfri livsstil. Dette skaper vi selv gjennom kaféprosjektet. Unge voksne i Oslo trenger et tilbud som ikke fokuserer på alkohol, men hvor noe annet står i fokus. Mange har også savnet en måte å engasjere seg på, og ved å være tilknyttet kafeen som frivillig står de fritt til å bidra så ofte eller sjelden som de vil. Slik blir de tilknyttet et fellesskap, uten å måtte påta seg verv i lokallaget.
Et viktig poeng er at dette ikke skal være en intern "avholdskafé" kun for våre medlemmer, men et allment tilbud der fokuset ikke vil være på det vi ikke har, men på det vi faktisk tilbyr!

Bygger på erfaringer

Ulike organer tilknyttet avholdsbevegelsen bidrar med ekspertise til prosjektet. LASS bidrar bl.a. med tips om drift, prissetting og meny. Agora bidrar med skolering rundt vertskapsrollen og tilbyr et nettverk for kafedriftere for utveksling av erfaring.

– I møte med representanter fra organisasjoner har vi fått innblikk i gode og dårlige erfaringer som har vært gjort med bevegelsens "avholdskaféer". Enkelte har på bakgrunn av dette ment at vi bør begrense prosjektets omfang, mens andre har støttet oss fullt ut i at det å satse større snarere vil gjøre oss til en mer troverdig og attraktiv aktør i kafé- og barbransjen. For å gjøre kaféen til et aktuelt alternativ for unge voksne vil vi ha fokus på å unngå stempelet som "avholdskafé". Vi vil dessuten være bevisste på at enkel adkomst, kommersiell drift og et moderne image er viktige faktorer for suksess, forteller Pernille Christensen.

1. og 7. desember møttes en gruppe unge frivillige på Vahl skole. Den første kvelden gikk med til utprøving av mat til menyen. Den andre kvelden var fokus på drikke, snacks og desserter, og en bartender lærte gruppa å lage alkoholfrie drinker. I tillegg til å styrke kompetansen rundt det å drive kafé bidrar dette også til et eierforhold slik at frivillige vil bruke kafeen aktivt og bidra med arbeid av og til. Arbeid med budsjett og kontakt med aktuelle leverandører av teknisk utstyr og råvarer vil være sentrale arbeidsoppgaver for Pernille og Grethe i tiden som kommer.

Godt konsept

-Kafeen vil bli driftet med noen fast ansatte, men vil være avhengig av en gruppe frivillige som kan rydde, servere og lignende. Jakten på et egnet lokale er i gang, og området fra Stortorvet til Grønland er mest aktuelt. Pernille forklarer valget av aktuelt område med at kafeen de ønsker seg ikke akkurat passer inn i "aker-brygge-livet".
De fleste av våre kommende frivillige bor i sentrum øst, og dette er et vekstområde som i framtida vil ha både forretnings/handelsområder og bo-områder som vil gi et markedsgrunnlag for kafeen.

-Mange kaffebarer, som også har et alkoholfritt tilbud, stenger kl 19. Da må vi ha åpent senere enn det, sier Pernille. Kafeen skal bli stedet å være for mennesker mellom 20-35 år, og vil ikke bli markedsført som en avholdskafé. Målgruppa er mye bredere, og poenget er å fokusere på hva kafeen kan tilby av mat, godt alkoholfritt drikke, stemning og miljø i stedet for hva de ikke har. Kafeen skal heller ikke bli et tilholdssted kun for eldre juventere. Vi skal ha en amatørscene der vi vil presentere musikk, litteratur, humor, teater, billedkunst etc. En meny der den røde tråden er "å dele"! Vi vil servere småretter, salater, kaker og et allsidig drikkekart med mange typer varm og kald drikke. Kafeen vil også tilby trådløst internett. God tilgjengelighet, et attraktivt tilbud og ulike arrangementer utgjør et godt konsept vi tror vil sette oss på kartet, sier Pernille.

Utgjøre en forebyggende forskjell

Ambisjonen er klar: å utgjøre en forskjell, å bli et reelt alternativ også for de som vurderer en øl på puben. Da skal den rusfrie kafeen være et alternativt sted å samles.
– Gjør vi det lettere for folk å ikke drikke alkohol, har vi oppnådd mye, sier Pernille Christensen. Folk skal ikke bli skuffet når de ikke får en øl i baren, men i stedet bli glad for utvalget av alkoholfrie drikker som vi tilbyr! Vi kan friste med et bredt utvalg av brus, iste, smoothies og juice.

Agora som veileder

Prosjektmedarbeider i Agora, Torhild Rogne Emdal veileder kaféprosjektet kontinuerlig.
– Gjennom de samtalene vi har prøver jeg å finne ut hva de trenger hjelp til eller hva de må få tilført av kunnskap for å komme videre. Så hjelper vi til økonomisk for å realisere de kursa vi ser de kan ha nytte av, sier Torhild.

Kaféprosjektet står ovenfor flere utfordringer, den økonomiske biten kan sies å være den største. Siden det er overetablering i bransjen må vi utvikle egenart for å bli lagt merke til. Konseptet som vi tilbyr må være attraktivt og profesjonelt. At en del av konseptet er bygd på arbeid av frivillige kan være både en styrke og en svakhet. Det stiller krav om at disse blir godt opplært slik at det vi serverer er likt hver gang og at de er sikre og profesjonelle overfor kunden. Nettopp det å ta godt imot kunden og gi de en god opplevelse må være et viktig varemerke for kafeen.

Stø kurs

Agora-prosjektets planer for 2006 er å fortsette i samme bane; å jobbe med å utvikle den alkoholfrie samværskulturen, forteller Torhild. Vi skal samle og utvikle kompetanse i å skape og vedlikeholde alkoholfrie møteplasser som virker inkluderende og utviklende. I den forbindelse skal vi i samarbeid med Revyskolen Solbakken folkehøgskole sette i gang kortkurs om kulturentreprenørskap. Vi fortsetter arbeidet med å skape dialog med enkeltpersoner og organisasjoner på lokalplan for å sette fokus på at det er viktig å ha alkoholfrie møteplasser i våre lokalmiljø. Det er viktig at dette ikke blir spesielle arenaer kun for tidligere rusmisbrukere. Vi har som mål å få i gang flere faste alkoholfrie møteplasser og invitere til åpne enkeltarrangement der alkohol ikke er en del av tilbudet.

Vi har fått til en god start på en lang prosess. Sakte men sikkert har ting tatt form. Det er godt å oppleve at vi får gode tilbakemeldinger på initiativet og vinklingen i bruker på de stedene vi har kommet i gang med samarbeid har fått gode. Neste år vil vi bruke mer tid på å forankre denne tankegangen innad i egen organisasjon.

Går du med en god ide om rusfritt samvær i magen?
Ta kontakt med Torhild R. Emdal tlf 922 61 536 eller e-post: torhild.emdal@norpost.net

Les mer om Agora på Agoras egne nettsider: http//agora.avhold.no

 

No Comments Yet

Comments are closed