fbpx

Unge og alkohol

NordAN-konferansen 2016 ble arrangert 15.-16.oktober i Oslo. Konferansen satte fokus på temaet “unge og alkohol”.

vigelandsparken_pixabay

Nylige ESPAD- og HBSC-undersøkelse viser en tendens til redusert alkoholkonsum blant unge mennesker. Det er flere grunner til dette, men det er ikke full enighet om grunnen blant forskerne på feltet. Man mener dog det er en kombinasjon av ulike faktorer som er årsaken til at unge drikker mindre enn før, men man antar særlig at dette er et resultat av flere ulike alkoholrestriksjoner.

Blant faktorene som kan forklare denne positive trenden er en økende interesse blant unge om å ha en sunn livsstil. Andre grunner kan være et stadig økende alkoholfritt fritidstilbud til de unge, en økende interesse blant de unge om å “delta” mer i samfunnet, og politiske grunner som regulering og restriksjoner på tilgjengelighet på alkohol blant de unge.  I tillegg har en stor gruppe av ungdommene i Europa muslimsk bakgrunn, noe som også påvirker alkoholforbruket blant unge, etc.

Les hele saken her!

Vil du lese mer om våre samarbeidspartnere, kan du klikke her! og bla nedover siden…