fbpx

9 av 10 vet ikke at det er en sammenheng mellom alkohol og brystkreft

Til tross for at forskning lenge har bekreftet at selv moderat alkoholforbruk øker risikoen for kreft, er det kun én av ti nordmenn som sier de kjenner til sammenhengen mellom alkoholinntak og brystkreft.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av AV OG TIL i februar/mars 2016. Av 1000 deltakere svarte 11 prosent at de kjenner til at det finnes en sammenheng mellom alkoholinntak og brystkreft, 2 prosent svarte at de vet at det ikke er en sammenheng, mens hele 87 prosent svarte at de ikke kjenner til om det er en sammenheng.

Halvparten av norske kvinner drikker alkohol på hverdager, de fleste uvitende om sammenhengen mellom alkohol og brystkreft.
Halvparten av norske kvinner drikker alkohol på hverdager, de fleste uvitende om sammenhengen mellom alkohol og brystkreft.

Halvparten av norske kvinner drikker alkohol på hverdager

Ifølge Kreftforeningen er det også 7 av 10 som ikke kjenner til sammenhengen mellom alkohol og kreft generelt. Dette gir grunn til bekymring, særlig ettersom halvparten av norske kvinner drikker alkohol på hverdager. Kreftforeningen har nylig publisert en video for å rette søkelys på temaet.

En ubehagelig sannhet

Sammenhengen mellom for eksempel soling og kreft, og røyking og kreft er godt kjent, men man tenker gjerne ikke like mye over alkoholens påvirkning. Ifølge overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret er ikke tallene overraskende, men sier noe om at man ikke ønsker å ta inn ubehagelige sannheter og at dette gjerne er noe vi helst ikke vil vite om.

Hun har forsket på alkoholforbruk i flere år, og forteller til nrk.no at man regner med at dersom du øker gjennomsnittskonsumet ditt med én enhet om dagen, øker risikoen for brystkreft med ti prosent. 

Hun mener også at blant 3000 tilfeller av brystkreft hvert år kunne 250 vært unngått hvis det ikke hadde vært for alkohol.

Mer om sammenhengen mellom alkohol og kreft kan du lese på Kreftforeningen sin nettside.

Kilde:
NRK.no

Comments are closed