fbpx

43% solgte alkohol til mindreårige

Helse- og Omsorgsdepartementet jobber nå med en revidering av alkoholloven. Der er kommunenes skjenkekontroll et sentralt tema. Departementet har foreslått en prøveordning der kommunenes kontrollører kan inndra bevillingene til butikker og skjenkesteder umiddelbart under en kontroll.

Juvente ser positivt på dette forslaget, men mener det også er nødvendig at kontrollene gjennomføres hyppigere og bedre, i tillegg at reaksjonene på lovbrudd blir strengere. De mener det nasjonale regelverket må være strengere på dette området.

Image– Mitt inntrykk er at butikkene ikke bryr seg om aldersgrensene, fordi det ikke har noen konsekvenser å bryte alkoholloven. De fleste kommunene nøyer seg med å følge lovens minimumskrav til antall kontroller. I tillegg er disse kontrollene ofte amatørmessig organisert, sier Rogne. Han mener det i dag ikke innebærer noen særlig risiko for butikkene å være slepphende med alderskontrollen.

– Når en butikk blir avslørt i å selge alkohol til mindreårige, bør butikken automatisk miste salgsbevillingen. Om butikkene blir straffet for å bryte loven, vil det gjøre dem flinkere til å kontrollere legitimasjon, sier Rogne.

Aldersgrenser viktig 
Aldersgrenser for kjøp av alkohol er et viktig virkemiddel for å begrense tilgjengeligheten av alkohol blant ungdom. Hjernen er i kraftig utvikling frem til begynnelsen av 20 årene. Dette er en av grunnene til at ungdom er mer sårbare for alkoholens giftvirkninger enn voksne. Alkoholbruk kan ødelegge hjernens utvikling, og  føre til problemer med å prestere optimalt f.eks. ved lesning, eller bearbeiding av kompleks informasjon og bearbeiding av følelser senere i livet.

Forskning viser at aldersgrenser på alkohol bidrar til å utsette debutalderen og redusere forbruket.Høyere priser er også et virkemiddel som har vist seg å fungere spesielt godt til å redusere ungdoms alkoholbruk.

Skjenkekontrollene til Juvente har vært med på å vise at loven om forbud mot salg av alkohol til mindreårige brytes altfor ofte. På www.skjenkekontrollen.no kan du lese mer om forskning på ungdom, alkohol og alderskontroll.

 Her er lenker til noen artikler om Skjenkekontrollen:

http://www.oyene.no/nyheter/article5059083.ece

http://www.rbnett.no/nyheter/article202192.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.7070698

http://stavanger.p5.no/story.aspx?id=349016

http://www.ostlendingen.no/hamar-dagblad/fikk-kjope-alkohol-i-hamar-butikker-1.5155949

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7070798

http://www.oa.no/nyheter/article5059088.ece

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Fire-av-ti-solgte-oel-til-mindreaarige-1063023.html

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7071673

http://www.ht.no/incoming/article348184.ece

http://www.handelsbladetfk.no/id/19462

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/627048

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7071298

http://radioh.no/les.aspx?artikkel=65389

http://www.radio102.no/2010/04/butikkene-tar-ansvar-4m-59s/

http://www.firda.no/nyhende/article5059489.ece

http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article5059617.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7071069

http://www.sunnmoringen.no/default.asp?page=3424&item=1595600,1

http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2010/04/08/kun-%C3%A9n-solgte-alkohol-til-mindreaarige.aspx

No Comments Yet

Leave a Reply