fbpx

250 sang om Yebo

Mer enn 250 barn og voksne hadde møtt opp for synge sammen med Geir Lystrup om Yebo og de andre barna i Foruts barneaksjon. Det var DNTs barneorganisasjon, JUBA og FORUT som inviterte til intimkonsert på gressbakken utenfor Kongstenhallen i Fredrikstad i forbindelse med den internasjonale avholdskongressen Experience2010 denne uken.

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling er en hjelpeorganisasjon med spisskompetanse på rusgifter og utvikling. Organisasjonens mål er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

FORUTs barnehageaksjon

I mer enn 20 år har FORUT hatt en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar 80 000 – 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt. Selv etter
at seksåringene forsvant over i skolen, har ivrige førskolebarn lært om barn i andre land, og solgt te, elefanter og andre produkter fra den tredje verden til foreldre, besteforeldre, onkler og tanter.

Yebo, Vasana, Omis og Indrani

Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. I norske barnehager har tusenvis av norske barn blitt kjent med Yebo fra en liten landsby i Sierra Leone. Hun var hovedpersonen i Foruts barneaksjon for noen år siden. Gjennom en film har de fått innblikk i Yebos hverdag og i Geir Lystrups sanger kan de selv være med og synge og danse sammen med Yebo.  De siste årene har vi også blitt kjent med Vasana fra Sri Lanka og Omis i Nepal. I år er det Indrani barna skal få hjelpe, ved å samle inn penger til drift av hennes barnehage og drømmeskolen og en rekke andre prosjekter blant fattige barn og deres familier i India og andre samarbeidsland. Barnehagene som vil delta i år får en CD der Maj Britt Andersen synger om Indrani og en DVD om Indrani og hennes møte med Maj Britt fra Norge, i tillegg til masse annet bakgrunnsstoff og aktivitets- og aksjonsmateriell.

Kjenner du noen barn som burde få være med på denne aksjonen, finner du mer informasjon på nettsiden til FORUT: www.forut.no

Møt venner fra Norge og hele verden i JUBA

JUBA er en barneorganisasjon der du kan oppleve og lære. De fleste medlemmene er i alderen 6-14 år. Men vi har også mange voksne som står som medlemmer. På denne måten kan voksne støtte Jubas arbeid for barn.

JUBA tilbyr trygge og lærerike møteplasser for barn i alderen 6–14 år. JUBA vil gi barn gode opplevelser, bidra til vekst og gi ansvar. Og aller mest vil vi la barn ha det gøy sammen med andre barn og trygge voksne. I tillegg til å samarbeide med Forut om barneaksjonen driver Juba med friluftsgrupper, sang, dans, teater, hobbyaktiviteter, klubb og mye annet. Og fremfor alt er det et sted for vennskap, med Ellen og Martin fra Norge, og med Yebo og Omis som bor langt unna. .

Som medlem i JUBA får du medlemsblad i posten, og kan delta på lokale aktiviteter, leirer og turer, og du kan bli med i brevklubben Junix. Aktivitetene skal kjennetegnes av fire profiler: Vær deg selv! Vær en venn! Vær åpen! Vær nysgjerrig! JUBA er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Alle som støtter JUBAs formål, kan bli medlemmer. Dette betyr at også foreldre og andre voksne som ikke er avholdsfolk – men som mener at JUBA gjør et viktig arbeid – kan bli medlemmer.
Les mer om JUBA på www.juba.org

Verdenskongressen

Over 500 avholdsfolk fra hele verden er samlet i Fredrikstad denne uken for å delta på konferansen Experience2010. Det er både faglige og kulturelle aktiviteter, i tillegg til at de internasjonale avholdsorganisasjonene Active og IOGT-I har sine generalforsamlinger. Les mer om Experience2010 her: www.experience2010.no

No Comments Yet

Leave a Reply