fbpx

1 av 10 gravide drikker alkohol

Til tross for at myndighetene anbefaler totalavhold, drikker én av ti kvinner likevel under svangerskapet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført at TNS Gallup for Actis.

Gravid dame drikker alkohol

Det er kvinner under 30 år med høyere utdanning som har de mest liberale holdningene. Ifølge Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, kan dette komme av at mange ikke kjenner til skadepotensialet.

Det kommer fram av undersøkelsen at 13 prosent av befolkningen mener det er greit for gravide å ta et glass vin til middagen. Halvparten av dem som svarte på undersøkelsen kjente ikke til de alvorligste skadene fosteret kan få dersom mor drikker alkohol.

Bekymret for alkoholbruk tidlig i svangerskapet

Ifølge undersøkelsen sluttet ni av ti kvinner å drikke alkohol da de oppdaget at de var gravide – for de fleste er det altså ikke noe problem å holde seg unna. Mange kvinner bekymrer seg likevel over at de har drukket alkohol før de oppdaget at de var gravide.

Ifølge Henriette Øyen, fungerende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, er det ikke noe grunn til panikk om man har drukket litt alkohol i begynnelsen av svangerskapet, men hun understreker at det gir økt risiko for skader, og at de ikke kan gå ut med noen sikker nedre grense.

Usikkert skadeomfang

Det er vanskelig å si noe sikkert om de potensielle skadene, da det er ulik følsomhet hos både kvinner og fostre, særlig når det gjelder hvor godt fosteret klarer å bryte ned alkohol. Man vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og dermed anbefales totalavhold – ikke som et moraliserende råd, men basert på føre-var-prinsippet og den faktakunnskapen som finnes om forholdet mellom alkohol og svangerskap.         

For levendefødte barn er føtalt alkoholsyndrom den vanligste konsekvensen av alkoholinntak under svangerskapet.

Les mer om undersøkelsen her.